‘ชาญศิลป์’ ผู้บริหารแผน ‘การบินไทย’ นำทีมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

‘ชาญศิลป์’ ผู้บริหารแผน ‘การบินไทย’ นำทีมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

“ชาญศิลป์” ผู้บริหารแผนการบินไทย นำทีม Healthy Body in Healthy Mind จัดการแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตร เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะทำงานทีม Healthy Body in Healthy Mind ของบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตร 2 รอบ ผสมหญิงชาย ที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวนถึง 118 คน จาก 24 ทีม ทั้งนักวิ่งเพื่อสุขภาพและนักวิ่งระดับชาติ จากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ธนาคารออมสิน ร.พ.จุฬาภรณ์ ไปรษณีย์ไทย และทีมสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร เป็นต้น

โดยใช้การตัดสินระบบ Photo Finish จากคณะกรรมกรตัดสินจากกรมพละศึกษา ตามหลักกติกาสากล ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) PTTOR บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด หรือ CPALL การรถไฟแห่งประเทศไทย และศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ทั้งยังช่วยสนับสนุนการดูสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอีกด้วย

‘ชาญศิลป์’ ผู้บริหารแผน ‘การบินไทย’ นำทีมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

‘ชาญศิลป์’ ผู้บริหารแผน ‘การบินไทย’ นำทีมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา