'เบทาโกร' จัดงาน 'Livestock Symposium' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

'เบทาโกร' จัดงาน 'Livestock Symposium' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

"เบทาโกร" จัดงาน "Livestock Symposium" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นำเสนอนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านปศุสัตว์ ตอกย้ำกลยุทธ์ "360° Transformation"

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG โดยกลุ่มผลิตปศุสัตว์ จัดงาน "BETAGRO Livestock Symposium 2023" ภายใต้แนวคิด "Livestock Sustainovation" เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์ของ เบทาโกร เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมการผลิตที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ของคู่ค้า ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำกลยุทธ์ "BETAGRO 360° Transformation" ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเบทาโกรไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

นายสมศักดิ์ บุญลาภ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มผลิตปศุสัตว์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งาน BETAGRO Livestock Symposium 2023 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสได้ให้พนักงานกลุ่มผลิตปศุสัตว์ของเบทาโกรทั้งในและต่างประเทศ ได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการปรับปรุงนวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์ ที่เกิดจากคิดค้นวิจัย พัฒนา และปรับปรุงด้วยแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการให้ความสำคัญกับความยั่งยืน เพื่อนำไปต่อยอดการทำงาน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีคุณภาพสูงสุด ตลอดจนผลิตภาพที่มากขึ้น

การจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Livestock Sustainovation" ซึ่งมาจากคำว่า "Sustainability" และคำว่า "Innovation" มีผลงานที่ร่วมส่งเข้าคัดเลือกเพื่อนำเสนอวิชาการทั้งสิ้นกว่า 83 ผลงาน และผ่านการคัดเลือกด้านความยั่งยืน นวัตกรรม จำนวน 30 ผลงาน แบ่งเป็นโปสเตอร์ 20 ผลงาน และพรีเซนเทชัน 10 ผลงาน โดยมี ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ และศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ และให้คำแนะนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือก และยังมี "Special Talk" จากดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ที่มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ "The Danger of DOING NOTHING" อีกด้วย

"BETAGRO Livestock Symposium เป็นเวทีสำคัญที่ทำให้พนักงานกลุ่มผลิตปศุสัตว์ของ เบทาโกร ทั้งในและต่างประเทศ ได้คิดค้น ปรับปรุง และพัฒนาการกระบวนการทำงานด้านการผลิตปศุสัตว์ด้วยวิธีการ หรือแนวทางใหม่ๆ สอดคล้องกับการทำงานภายใต้กลยุทธ์ BETAGRO 360° Transformation ที่มุ่งทำให้เกิดกระบวนการทำงานใหม่ๆ (New Way of Working) รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยการขับเคลื่อนการทำงานในทุกด้าน เพื่อให้การขับเคลื่อนกลุ่มผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนมีผลิตภาพที่มากขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเบทาโกรไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่ต้องการช่วยเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคนด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป" นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

\'เบทาโกร\' จัดงาน \'Livestock Symposium\' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 \'เบทาโกร\' จัดงาน \'Livestock Symposium\' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10