'มธ.' จับมือ OKMD และ '88 SANDBOX' เปิด 'โลกการเรียนรู้'

'มธ.' จับมือ OKMD และ '88 SANDBOX' เปิด 'โลกการเรียนรู้'

'มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)' จับมือ 'สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้' (OKMD) และ '88 SANDBOX' เปิดงาน 'LEARN LAB EXPO' มหกรรมการศึกษา ชวนเด็กไทยมา ลอง – เรียน – รู้ เปิด 'โลกการเรียนรู้' ครั้งแรกของไทย

โดยจัดกิจกรรมช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทักษะของตนเอง รวมถึงการนำเสนอผลงานจากกลุ่ม Startup, การเสวนาจากกูรูในแวดวงการศึกษา ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน โลกการเรียนรู้ (LEARN LAB EXPO) ว่า

\'มธ.\' จับมือ OKMD และ \'88 SANDBOX\' เปิด \'โลกการเรียนรู้\'     ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

OKMD มีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะที่ปัจจุบันแนวคิดตลอดจนการเรียนรู้แตกต่างจากเดิม การส่งเสริมด้านการศึกษาและการเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับยุคสมัยและไลฟ์สไตล์ของผู้คน 

จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 88 SANDBOX จัดงาน LEARN LAB EXPO มหกรรมการศึกษา ชวนเด็กไทยมา ลอง-เรียน-รู้ มหกรรมตลาดการเรียนรู้ครั้งแรกของไทย

\'มธ.\' จับมือ OKMD และ \'88 SANDBOX\' เปิด \'โลกการเรียนรู้\'     รศ.ดร.ภิภพ อุดร

LEARN LAB EXPO เป็นโครงการสำคัญที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ เรียกว่า Learning Hackathon แรก ๆ ของประเทศไทยก็ว่าได้ ตรงนี้เป็นเวทีที่คนมี Pain Point จริง มาช่วยออกแบบการเรียนรู้แบบใหม่

โดย OKMD มีโจทย์ ทางธรรมศาสตร์และ 88 SANDBOX เขามีวิธีการ นอกจากนี้เรายังมีพาร์ทเนอร์อีกมากมาย ที่มาช่วยกันสร้างเครื่องมือเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา OKMD สร้างสนามเรียนรู้ที่เรียกว่า เพลย์กราวด์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้สนามเด็กเล่นที่เราพยามยามพัฒนามาตลอดกว่า 10 ปี และตอนนี้ได้ พัฒนาการเรียนรู้ที่เด็กและผู้ใหญ่เล่นได้จริงอีกด้วย“

\'มธ.\' จับมือ OKMD และ \'88 SANDBOX\' เปิด \'โลกการเรียนรู้\'      หนึ่งในวิทยากรมาให้ความรู้

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า LEARN LAB EXPO เป็นความร่วมมือครั้งแรกของ มธ.กับ OKMD ด้วย

“เรามีแนวคิดตรงกันที่ว่าโลกการเรียนรู้เปลี่ยนไปแล้ว รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมจะไม่สามารถตอบโจทย์กับโลกสมัยใหม่ ความรู้มีเยอะและออกใหม่ตลอดเวลา ต่างกับทักษะซึ่งได้แก่ความสามารถในการทำอะไรให้เก่ง ให้เชี่ยวชาญ ความรู้ล้าสมัยได้ ขณะที่ทักษะนั้นจะติดตัวเราไป

ซึ่งมีทั้ง Soft Skills และ Hard Skills และเราอยากทำให้การศึกษาเปิดกว้างไปถึงรูปแบบที่เด็กออกแบบได้ว่าตนเองอยากเรียนอะไร (Design Your Own Degree) และจบแล้วจะเป็นอะไร เพราะคนที่รู้ดีที่สุดควรเป็นตัวเด็กไม่ใช่สถานศึกษา

\'มธ.\' จับมือ OKMD และ \'88 SANDBOX\' เปิด \'โลกการเรียนรู้\'    วิทยากรในงานเปิดโลกเรียนรู้

LEARN LAB EXPO จึงรวบรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ เราหวังที่จะให้ประชาชนทุกคน ได้เข้าถึงความรู้อย่างกว้างขวางและรอบด้าน ด้วยโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการศึกษาให้กับประเทศ

โดยการสร้างและส่งเสริมระบบนิเวศของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษา ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษาในสังคมให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างไอเดียจากศูนย์สู่ความสำเร็จ และพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ หรือระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ”

\'มธ.\' จับมือ OKMD และ \'88 SANDBOX\' เปิด \'โลกการเรียนรู้\'     ให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้แนวใหม่

LEARN LAB EXPO เป็นการจัดงานต่อยอดจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การบ่มเพาะธุรกิจด้านการศึกษาของประเทศ ที่จัดขึ้นในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ใช้ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และรวบรวมมาจัดเป็น มหกรรมตลาดการเรียนรู้ ครั้งแรกของไทย

ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพ ตลอดจนพัฒนาตนเอง โดยเน้นสนับสนุนสตาร์ทอัพ ที่สนใจส่งทีมเข้าประกวดแนวทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD x 88 Learnovation Program Award Ceremony ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 ทีม (237 คน)

\'มธ.\' จับมือ OKMD และ \'88 SANDBOX\' เปิด \'โลกการเรียนรู้\' ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม EdSpeak แอปพลิเคชั่น AI English Coach ที่พัฒนาโดยสตาร์ทอัพ Edsy ด้วยเป้าหมายที่จะช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ พร้อมรับคำชี้แนะรายบุคคลอย่างเป็นประจำ

ปัจจุบัน EdSpeak อยู่ระหว่างการนำร่องกับโรงเรียน 50 แห่ง ผ่านความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการศึกษา กทม. และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระยอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม CodeVenture แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้งในรูปแบบเกมสำหรับเยาวชน โดยหลักสูตรมาตรฐานระดับสากล และเอไอที่คอยช่วยให้คำแนะนำรายบุคคลที่จะมาเป็นผู้ช่วยครู รวมถึงระบบติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

\'มธ.\' จับมือ OKMD และ \'88 SANDBOX\' เปิด \'โลกการเรียนรู้\'     เปิดโลกเรียนรู้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ทีม Aim Global Innovation เป็นบริษัทสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านเอไอ ที่เรียกว่า AIThaiGen โดยเอไอไทยเจนเป็นแพลทฟอร์มที่ง่ายต่อการเข้าถึง เรียนรู้ และใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนด้านพื้นฐานเอไอ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน การประมวลผลภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อสร้างโครงงานต่าง ๆ

โดยผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ทางเว็บไซต์ aithaigen.in.th ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือหรือแท็ปเล็ต จึงเปิดโอกาสให้คนไทยและต่างชาติได้เรียนรู้เทคโนโลยีเอไอได้อย่างง่ายดาย