บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรฐานระดับโลก

22 พฤศจิกายน 2566 บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้สร้างและดำเนินการ Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมของไทย และผู้ให้บริการ Blockchain Total Solutions ของไทย ได้รับใบรับรองมาตรฐานชั้นนำในระดับสากลสำหรับจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ (The British Standards Institution-BSI) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่จะเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงรับรองศักยภาพของการป้องกันความเสี่ยงในการโจรกรรมข้อมูล

นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับประเทศ ซึ่งถือว่า Bitkub Chain เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีบล็อกเชน ที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาสร้างเหรียญโทเคน DeFi หรือ NFTs ได้ด้วยตนเอง โดยสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำและพัฒนาอยู่เสมอคือ การยกระดับการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งการที่เราได้รับใบรับรอง ISO/IEC 27001 ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและความโปร่งใสให้กับผู้ใช้งาน บิทคับ มากยิ่งขึ้น บิทคับ บล็อคเชนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการของเราให้ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

นายอรรถวิทย์ ฮุง ผู้อำนวยการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า มาตรฐาน ISO สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดความสามารถและความพร้อมการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่ง บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มบริษัทในเครือให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากล โดย ISO 27001 ที่บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ได้รับนั้น จะช่วยเป็นสิ่งยืนยันให้ผู้ใช้งานบนเครือข่ายบล็อกเชนของ Bitkub Chain สามารถวางใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลตามแนวทางที่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก รวมถึงลดความเสี่ยงของการโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการรั่วไหลของข้อมูลด้วย

นอกจากนี้ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่สองในเครือบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001 หลังจาก บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ผ่านการรับรอง ISO 27001 เช่นเดียวกันในปี 2565 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27701 ด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล เมื่อช่วงต้นปี 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บิทคับ ยังคงมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไปเพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้งานทุกท่านสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ