Bitkub Chain จับมือ SIX Network พัฒนาโปรเจกต์ NFT Gen 2

Bitkub Chain จับมือ SIX Network พัฒนาโปรเจกต์ NFT Gen 2

Bitkub Chain จับมือ SIX Network พัฒนาโปรเจกต์ NFT Gen 2 ยกระดับ NFT สู่การเป็นเครื่องมือใหม่ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

15 พฤศจิกายน 2566 บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้สร้างและดำเนินการ Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมของไทยและผู้ให้บริการ Blockchain Total Solutions ร่วมกับ บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้พัฒนาบล็อกเชนโซลูชันสำหรับภาคธุรกิจ ประกาศจับมือเป็นพันธมิตร ร่วมพัฒนา NFT Gen 2 เป็นเครื่องมือใหม่ ต่อยอดโซลูชันการใช้งานบล็อกเชนในโลกธุรกิจที่ใช้งานได้หลากหลายและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยการผสานรวมโซลูชัน และเครือข่ายผู้ใช้งานจากทั้งสองเครือข่ายรายใหญ่ของตลาด

สำหรับการร่วมมือของทั้งสองเครือข่ายบล็อกเชนชั้นนำของไทยในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันผลักดันการใช้งานบล็อกเชนในโลกธุรกิจให้รองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำโปรเจกต์ NFT Gen 2 ของ SIX Network มาพัฒนาต่อยอดเข้ากับระบบของ Bitkub NFT ที่มีโซลูชันการประยุกต์ใช้ NFT หลากหลายรูปแบบ เพื่อขยายขอบเขตและรูปแบบการประยุกต์ใช้ NFT ในเชิงธุรกิจ รวมถึงยกระดับการใช้งาน NFT ให้เป็นเครื่องมือสำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ซึ่ง NFT ที่เคยจำหน่ายไปแล้วและกำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่ บน Bitkub NFT จะสามารถใช้งานฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูล NFT บนอีกเลเยอร์หนึ่งของบล็อกเชนได้

Bitkub Chain จับมือ SIX Network พัฒนาโปรเจกต์ NFT Gen 2

นายวัชระ เอมวัฒน์ ประธานผู้บริหารร่วม บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง SIX Network กับ Bitkub Chain ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในวงการ NFT เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีเครือข่ายและผู้ร่วมใช้งาน NFT มากที่สุดในไทย โดยการต่อยอด NFT Gen 2 ในครั้งนี้ จะทำให้ NFT ต่างๆ สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันใหม่ๆ ของ NFT Gen 2 ได้ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะเมื่อทั้งสองเชนสามารถเชื่อมต่อกันผ่านโซลูชันใหม่ๆ และมีการแชร์ฟังก์ชันการใช้งาน ตลอดจนเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานจากทั้งสองเครือข่ายได้แล้ว จะทำให้หลายโปรเจกต์สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนรองรับการเข้ามาของกลุ่มผู้ใช้งานใหม่ๆ จากทั้งสองเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้นด้วย

นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า หลังจากปล่อย NFT Gen 2 ออกมา เราเชื่อว่า จะได้เห็นการนำ NFT ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดให้ NFT เข้าไปอยู่ในการใช้งานที่หลากหลายและสร้างมูลค่าให้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ขอฝากโปรเจกต์ NFT Gen 2 ให้ทุกคนร่วมติดตามและเข้ามาทดลองใช้งาน Solution ใหม่จากการร่วมมือกันของทั้งสองเครือข่ายบล็อกเชนนี้ รวมถึงโปรเจกต์อื่นๆ ในอนาคต เพื่อร่วมกันยกระดับการใช้งาน NFT ให้สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญของระบบ เศรษฐกิจดิจิทัล ได้ต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ ที่นี่ และ บิทคับเชน ได้ Website Facebook Medium Twitter Discord และ Telegram

Bitkub Chain จับมือ SIX Network พัฒนาโปรเจกต์ NFT Gen 2