ศุภศิษฏ์ CEO META เผยธุรกิจคล่องตัว นักลงทุนไทยเทศขอเข้าร่วมทุน

ศุภศิษฏ์ CEO META เผยธุรกิจคล่องตัว นักลงทุนไทยเทศขอเข้าร่วมทุน

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ CEO META เผยความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของ META ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วยธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า และธุรกิจสินเชื่อที่กำลังดำเนินการไปได้อย่างคล่องตัว ทำให้มีนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศติดต่อสนใจเข้าร่วมลงทุนมากพอควร

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META เปิดเผยว่า ปัจจุบัน META เริ่มดำเนินงานธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 2 แห่ง นั่นคือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์ ซึ่ง Basic Energy Corporation ประเทศฟิลิปปินส์ เสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการนี้ด้วย โดย META ได้ลงนาม MOU กับบริษัท Dongfang Electric International Corporation ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่จากจีน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ภายในปี 2566 และพร้อมรับรู้รายได้จากการก่อสร้างและขายไฟฟ้าได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ถึง 7,107 เกาะ ทำให้การเข้าถึงไฟฟ้าในหลายๆ พื้นที่ยังคงขาดแคลน บริษัทฯ จึงมีแผนเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ด้วยเป็นโอกาสสำคัญด้านการลงทุน - พัฒนาในหลายๆ พื้นที่ของฟิลิปปินส์ต่อไปในอนาคต

"นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) จังหวัดซะกะ (Saga) ภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 100 เมกะวัตต์ เป็นการลงทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ ในประเทศญี่ปุ่น คือ RENOVA, Inc., Toho GAS Co., Ltd., JA Mitsui Leasing, Ltd. และ Innocent Co., Ltd. และได้เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการที่ 1 แล้ว โดยเริ่มที่โครงการคาระซึ ขนาด 49.9 เมกะวัตต์ ก่อน โดยบริษัท Toyo Engineering Corporation ญี่ปุ่น เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่และมีชื่อเสียงในโครงการนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่ม COD ได้ภายในปี 2568"

"ด้านธุรกิจสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนเพิ่มเติมเป็นอีกช่องทางรายได้ของ META ที่ได้เริ่มขยายประเภทการให้สินเชื่อไปสู่การให้สินเชื่อระดับ SME ตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว 70-80% เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ประกอบการ SME สามารถหาเงินทุนหมุนเวียนมาทำธุรกิจได้อย่างสะดวกมากขึ้น และเปิดกว้างทางด้านการลงทุน นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อบุคคล (Personal Loan) ผ่านบริษัทย่อย NOVA CAPITAL ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (P- Loan) จากแบงก์ชาติ ซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ด้านสินเชื่อให้กับกลุ่มบริษัทฯ อย่างเข้มแข็ง"

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการขยายกิจการและลงทุนในโครงการที่สำคัญ เพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจของ META อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างให้ทุกการบริการมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

ศุภศิษฏ์ CEO META เผยธุรกิจคล่องตัว นักลงทุนไทยเทศขอเข้าร่วมทุน ศุภศิษฏ์ CEO META เผยธุรกิจคล่องตัว นักลงทุนไทยเทศขอเข้าร่วมทุน ศุภศิษฏ์ CEO META เผยธุรกิจคล่องตัว นักลงทุนไทยเทศขอเข้าร่วมทุน