จับตาทางออก JASIF เพื่อไปต่อ เมื่อ 3BB เสี่ยงอาจชวดต่อไลเซนส์

จับตาทางออก JASIF เพื่อไปต่อ เมื่อ 3BB เสี่ยงอาจชวดต่อไลเซนส์

สถานการณ์ของกองทุน JASIF เดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้ง เพราะ 3BB ในฐานะผู้เช่าสินทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เพียงรายเดียว มีสถานะอยู่ในจุดเสี่ยงหลายอย่างที่น่ากังวล

เพราะจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ต่อการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ของบริษัทจัดการกองทุนฯ ที่ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบภายใต้เงื่อนไขใหม่ที่ 3BB นำเสนอ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นี้

ดูเหมือนครั้งนี้ แทบจะไม่เหลือทางเลือกให้กับผู้ถือหน่วยนอกจากการอนุมัติ เพราะสถานการณ์ของ 3BB เข้าขั้นที่ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน จากการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ทั้งผลขาดทุนถึง 2,671.28 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่ำกว่ากระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินรวมกัน

รายงานข่าวที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ 3BB ต้องเตรียมเงินสดไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท เพื่อชำระค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ USO ให้กับ กสทช. ซึ่งในขณะนี้ 3BB ก็ยังคงค้างชำระ ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนในอนุญาต จนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งแน่นอนว่า JASIF ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

กลับมาดูสิ่งที่ 3BB เสนอให้แก้ไขสัญญาเช่าหลักและยกเลิกสัญญาประกันรายได้ รวมถึงจะขยายสัญญาเช่าหลักเพิ่มเติมไปอีก 6 ปี 11 เดือน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้สามารถชำระค่าเช่าให้กองทุนรวมได้ บริษัทจัดการกองทุนฯ ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่า เงื่อนไขใหม่นั้นจะทำให้กองทุนรวมมีกระแสรายได้รวมตลอดสัญญาสูงกว่าเดิม 38.71% หรือกว่า 32,267.34 ล้านบาท และแม้จะตีเป็นมูลค่า ณ ปัจจุบันของกระแสรายได้รวม ก็ยังคงสูงกว่าเงื่อนไขเดิมกว่า 20.01% หรือ 12,961.30 ล้านบาท และผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินปันผลต่อหน่วย (DPU) รวมทั้งสิ้นสูงกว่าเดิม 3.21 บาท : หน่วย หรือสูงกว่า 45.94% หรือมีมูลค่าปัจจุบันของ DPU สูงกว่า 1.25 บาท : หน่วย หรือ 23.19% 

จับตาทางออก JASIF เพื่อไปต่อ เมื่อ 3BB เสี่ยงอาจชวดต่อไลเซนส์

อย่างที่รู้กันดีว่า รายได้หลักของ JASIF มาจาก 3BB ในฐานะผู้เช่าทรัพย์สินเพียงรายเดียว ทำให้ทุกการเปลี่ยนแปลงของ 3BB ย่อมสร้างผลกระทบโดยตรงกับกองและผู้ถือหน่วยเช่นกัน และแน่นอนว่าในครั้งนี้ อาจจะเป็นแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ที่ผู้ถือหน่วยจะเป็นผู้ตัดสินใจในการต่อลมหายใจให้กับ 3BB จากทางรอดเดียวที่เหลืออยู่

จับตาทางออก JASIF เพื่อไปต่อ เมื่อ 3BB เสี่ยงอาจชวดต่อไลเซนส์