'อาท' ร่วมใจไล่ยุง ตั้งเป้า ‘ไข้เลือดออก’ เป็นศูนย์ภายใน 5 ปี

'อาท' ร่วมใจไล่ยุง ตั้งเป้า ‘ไข้เลือดออก’ เป็นศูนย์ภายใน 5 ปี

'อาท' ต่อเนื่องกิจกรรมรณรงค์ต้าน 'ไข้เลือดออก' ในโครงการ 'อาทร่วมใจ ไล่ยุงร้าย สู้ภัยไข้เลือดออก' พร้อมกำหนดเป้าหมายให้ ไข้เลือดออก เป็นศูนย์ภายใน 5 ปี

ข้อมูลเรื่องไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 มิถุนายน 2566 พบรายงานผู้ป่วยจำนวน 24,090 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 36.40 เสียชีวิต 20 ราย และจำนวนผู้ป่วย 2566 มากกว่าปี 2565 ณ ช่วงเวลาเดียวกันถึง 3 เท่า

'อาท' ร่วมใจไล่ยุง ตั้งเป้า ‘ไข้เลือดออก’ เป็นศูนย์ภายใน 5 ปี และเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน โครงการ อาทร่วมใจ ไล่ยุงร้าย สู้ภัยไข้เลือดออก โดยบริษัทเอิร์ธ ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมกันทั่วประเทศกับ 4 ภาค 4 จังหวัด โดยนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองว่ามีความปลอดภัยที่ช่วยในการป้องกันยุงและแมลง

ได้แก่ อาทพลัส ยาจุดกันยุง และโอเอซิส โลชั่นทากันยุง รวม 21,050 ชิ้น แจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันตัวเองหรือป้องกันชุมชนให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก 

'อาท' ร่วมใจไล่ยุง ตั้งเป้า ‘ไข้เลือดออก’ เป็นศูนย์ภายใน 5 ปี โครงการนี้จะยังสานต่อกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยเห็นความสำคัญในการรู้จักวิธีป้องกันตัวเอง ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะใช้เวลา 5 ปี ในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จโดยให้ ไข้เลือดออกเป็นศูนย์ Zero Dengue Fever

โดย มร.เค็นทาโร ซาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เอิร์ท คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่น และประธานบริษัท เอิร์ท ประเทศไทย จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และร้านค้าในพื้นที่ ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ป้องกันภัยไข้เลือดออก

'อาท' ร่วมใจไล่ยุง ตั้งเป้า ‘ไข้เลือดออก’ เป็นศูนย์ภายใน 5 ปี ที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง และสำนักงานสาธารณสุข อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (อ.แม่สะเรียงเป็นอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยและมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงสุดในประเทศไทย จากสถิติย้อนหลังไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา)