3 โครงการลอรีอัล ขอมีส่วนช่วยดูแลโลกเพื่อความยั่งยืน

3 โครงการลอรีอัล  ขอมีส่วนช่วยดูแลโลกเพื่อความยั่งยืน

อีกบทบาทของบริษัทระดับโลก ลอรีอัลผลักดัน 3 โครงการในปี 2023 เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สมบูรณ์

3 โครงการลอรีอัลจัดทำขึ้น เพื่อเป็นอีกส่วนในการดูแลโลกผ่านL’Oréal Fund for Nature Regeneration ทั้งเรื่องนวัตกรรมในการดักจับคาร์บอนในดิน การฟื้นฟูสภาพป่า และการฟื้นฟูป่าชายเลน 

โดยมี NetZero เป็นบริษัทร่วมทุนด้านสภาพอากาศของฝรั่งเศสที่ดำเนินงานในพื้นที่เขตร้อน เช่น ประเทศแคเมอรูนและประเทศบราซิล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการกำจัดคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศในระยะยาวจากการใช้ถ่านชีวภาพ (Biochar) ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

และได้รับการยอมรับจาก IPCC ว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้จริง จากความสามารถในการขจัดการปล่อย CO2 จำนวน 1-2 พันล้านตันจากชั้นบรรยากาศของโลกได้ในแต่ละปี

ReforesTerra จะร่วมมือกับกับเกษตรกรรายย่อยโดยตรงในการปลูกต้นไม้ใหม่และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูธรรมชาติในลุ่มน้ำ Rio Jamari ทางตอนล่างของรัฐฮงโดเนีย (Rondônia) ซึ่งครอบคลุม 75 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โครงการ

ส่วนอีก 25 เปอร์เซ็นต์จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการวางกลยุทธ์การปลูกต้นไม้เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งจะดึงดูดสัตว์ป่าให้ขยายพันธุ์ป่าเพิ่มตามธรรมชาติ และโครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการปลูกป่า (Afforestation, Reforestation and Revegetation -- ARR) ที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลอีกด้วย

โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูพื้นที่ 2,000 เฮกตาร์ (ประมาณ 12,500 ไร่) ที่เสื่อมโทรมลงจากทุ่งเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ป่าดิบชื้นแอมะซอนกำลังเผชิญอยู่

 

Mangroves.Now เป็นโครงการช่วยเหลือโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในระดับท้องถิ่นในประเทศแถบเอเชียใต้ เช่น ประเทศบังคลาเทศ อินเดีย และศรีลังกา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ในพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวจะช่วยโครงการขนาดเล็กในด้านเงินทุนร่วมกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย คือ การฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมประมาณ 20,000 เฮกตาร์ (ประมาณ 125,000 ไร่) และจัดสรรผลประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมต่อไป

ราเชล แบรร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของ ลอรีอัล กรุ๊ป กล่าวว่า “กองทุน L’Oréal Fund for Nature Regeneration เป็นตัวแปรสำคัญสำหรับภารกิจของเราในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนขึ้นสำหรับทุกคน ด้วยโครงการใหม่ที่เราให้ทุนไป

"เป้าหมายของเราจึงเป็นการช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของโลกและรักษาระบบนิเวศที่สมบูรณ์เอาไว้ โดยปัจจุบันได้ช่วยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ แล้วเป็นมูลค่ากว่า 22 ล้านยูโร (ประมาณ 830 ล้านบาท)”

กองทุน L’Oréal Fund for Nature Regeneration จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนผ่านทุนเอกชน ทำให้เราสามารถเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ในระยะยาวได้