UTA ลุยสร้าง Smart City กองทัพเรือ เป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

UTA ลุยสร้าง Smart City กองทัพเรือ เป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

UTA ลุยสร้าง Smart City กองทัพเรือ เป็นปฐมฤกษ์ "วางศิลาฤกษ์อาคารพักอาศัย ในโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพื้นที่กิจกรรมการสันทนาการ และออกกำลังกาย ระยะที่ 1" ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

15 มีนาคม 2566 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกของกองทัพเรือ และนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์ เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด (UTA) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท UTA ได้แก่ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ, นายภาคภูมิ ศรีชำนิ, พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์, นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา, และนายเศรณี ชาญวีรกูล ร่วมพิธีปฐมฤกษ์ "วางศิลาฤกษ์อาคารพักอาศัย ในโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพื้นที่กิจกรรมการสันทนาการ และออกกำลังกาย ระยะที่ 1" ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พลเรือเอก เชิงชาย กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง กองทัพเรือ และ UTA ในวันนี้ นับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง เพราะเป็นหนึ่งในข้อเสนอ และสิทธิประโยชน์ ที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดย "โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพื้นที่กิจกรรมการสันทนาการและออกกำลังกาย ระยะที่ 1" จะอยู่บนพื้นที่ขนาด 22 ไร่ ประกอบด้วย อาคารที่พัก 4 หลัง จำนวนห้องพัก 204 ห้อง พร้อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีพื้นที่ใช้สอยในโครงการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ ลานจอดรถ มีการจัดภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ที่ร่มรื่น และจัดภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณริมน้ำ ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี วงเงิน 400 ล้านบาท โดยโครงการเป็นต้นแบบหมู่บ้านกองทัพเรือ พัฒนาด้วยแนวคิด Smart City ในพื้นที่พัฒนาโครงการที่มีความโดดเด่น สะดวกในการเดินทาง รองรับการอยู่อาศัยของหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบได้หลายหน่วยงาน และสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้   

UTA ลุยสร้าง Smart City กองทัพเรือ เป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

นายคีรี กล่าวเสริมว่า ทางบริษัท UTA รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วม พิธีวางศิลาฤกษ์ในโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ระยะที่ 1 ของ กองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นโครงการปฐมฤกษ์ของโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ที่ดำเนินการออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

"ผมรู้สึกมีความสุข เพราะเป็นวันที่ผมรอคอยมานาน ถือเป็นก้าวแรกในการเข้าพื้นที่ ในการร่วมงานกับผู้บัญชาการทหารเรือ และกองทัพเรือ ทำให้ UTA เปรียบเสมือนหนึ่งในครอบครัวของกองทัพเรือ และจากการที่เราร่วมมือกันทำงานมาอย่างยาวนานในการดำเนินโครงการระดับชาติ ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแน่นอน และทาง UTA ขอยืนยันว่าจะเดินหน้าทุกโครงการด้วยความจริงใจ และทำอย่างเต็มที่" นายคีรี กล่าว

UTA ลุยสร้าง Smart City กองทัพเรือ เป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
 

ทั้งนี้ บริษัท UTA เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยกองทัพเรือแห่งนี้จะประสบความสำเร็จ เป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการของบุคลากรกองทัพเรือและครอบครัว ตามแนวนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือรวมถึงมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างกองทัพเรือและบริษัท UTA ต่อไป

นอกจากนี้ในวันดังกล่าวทาง กองทัพเรือ และบริษัท UTA ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล และมอบเงินสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มและขยายเผ่าพันธุ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้กับทะเล อนุรักษ์เต่าทะเลให้คงอยู่กับธรรมชาติและท้องทะเลไทยไปอีกยาวนานอีกด้วย

UTA ลุยสร้าง Smart City กองทัพเรือ เป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา