บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป คว้ารางวัล People Management Award 2022

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป คว้ารางวัล People Management Award 2022

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป คว้ารางวัล People Management Award 2022 สาขา The Best Recruitment and Employer Brand จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand : PMAT)

28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ สุจิตรา เกษสุวรรณ์ Chief of Staff บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นตัวแทนจาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้ารับรางวัล People Management Award 2022 หรือสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น สาขา The Best Recruitment and Employer Brand จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand : PMAT) ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัล The Best Recruitment and Employer Brand จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและชื่นชมองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดทำกลยุทธ์ด้านการสรรหาและการสร้างแบรนด์นายจ้างที่ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยให้การดึงดูดคนเก่งมีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายในงาน สุจิตรา เกษสุวรรณ์ Chief of Staff บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Show and Share on People Management : Success story and practices” ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และตัวแทนจากบริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด เพื่อแบ่งปันกลยุทธ์ด้านการสรรหาบุคคลากรและการสร้าง Employer Branding ให้แข็งแกร่งสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนโดยมี ดร. ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ ที่ปรึกษาสมาคมการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทย และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

สุจิตรา เกษสุวรรณ์ Chief of Staff บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า People Team ของ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป มีเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรหลากหลายองค์ประกอบ อาทิ ความสนใจ (Passion), ทักษะ (Skills), คุณค่าที่สอดคล้องกับองค์กร (Core Values) รวมถึงการให้ความสำคัญในด้านการสร้างแบรนด์บริษัท (Employer Brand) ให้เป็นที่รู้จักโดยผ่านกลยุทธ์การปลุกปั้น “Internal Brand Ambassador”

People Team ของ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนทำได้จริงและเหมาะสำหรับองค์กรเพื่อผลักดันการเติบโตด้านวิชาชีพของพนักงานตามความสามารถ และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน  

“ทั้งนี้ บิทคับ มีการให้ความสำคัญกับพนักงานทั้งด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน อุปกรณ์ในการทำงาน สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ติดอันดับ 50 บริษัทในฝันที่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดถึง 2 ปีซ้อน”

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานหรือกิจกรรมจาก Bitkub People Team ได้โดย คลิก  

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป คว้ารางวัล People Management Award 2022