มูลนิธิไทยเครดิตเปิดโครงการแรก ตังค์โตKnow-how เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

มูลนิธิไทยเครดิตเปิดโครงการแรก ตังค์โตKnow-how เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

มูลนิธิไทยเครดิต เปิดตัวโครงการแรกให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการตังค์โต Know-how เพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาชีวิต 

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเปิดตัว มูลนิธิไทยเครดิต อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด EMpower  ขยายบทบาทการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกมิติ โดยเริ่มจากการให้ความรู้ทางการเงินผ่านโครงการตังค์โต Know-how เพราะเชื่อมั่นว่า การสร้างความตระหนักรู้และวินัยทางด้านการเงิน จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาชีวิต 

วิญญู ไชยวรรณ ประธานมูลนิธิไทยเครดิต เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ จะยึดมั่นการดำเนินการสอดคล้องกับปรัชญาธนาคารที่ว่า Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ มาเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน 

ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะดำเนินโครงการ “EMpower เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ในพื้นที่นำร่อง แบบบูรณาการครบทุกมิติ ทั้งการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในปี 2566 มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกชุมชนในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่นำร่องจัดทำโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต

เนื่องจากตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา  ธนาคารฯ ได้ส่งมอบความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ประชาชน เยาวชน ผ่านโครงการตังค์โต Know-how รวมทั้งสิ้นกว่า 118,555 ราย

มูลนิธิไทยเครดิตเปิดโครงการแรก ตังค์โตKnow-how เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

นับตั้งแต่ปี 2566 จะดำเนินโครงการภายใต้มูลนิธิไทยเครดิต ติดตามข้อมูลข่าวสารมูลนิธิไทยเครดิตได้ที่

  • Website: www.thaicreditfoundation.org
  •  FB Page: ตังค์โต Know-how by Thai Credit
  • สอบถามได้ที่ โทร. 0 2697 5388