"พลัสฯ" พัฒนา AIoT โซลูชันอัจฉริยะ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในอาคารสูงถึง 30%

"พลัสฯ" พัฒนา AIoT โซลูชันอัจฉริยะ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในอาคารสูงถึง 30%

"พลัส พร็อพเพอร์ตี้" พัฒนา AIoT โซลูชันอัจฉริยะ ป้องกันการสูญเสียพลังงานในอาคาร สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในอาคารได้สูงถึง 30%

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเป็นเจ้าของอาคารนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน การบริหารจัดการอาคาร และค่าใช้จ่ายสำคัญในอาคารจะมาจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งแน่นอนว่า การสิ้นเปลืองพลังงานเหล่านั้นมาจากระบบปรับอากาศร้อยละ 50-60% ของพลังงานทั้งหมดของอาคาร ดังนั้น หากต้องการจะลดการสิ้นเปลืองก็ต้องจัดการให้ตรงจุด และให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องระบบปรับอากาศให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ พลัสฯ ได้คิดค้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลป้องกันปัญหาในการสูญเสียพลังงานของอาคาร ถือเป็นการทำงานในลักษณะ Pro-active โดยนำระบบ IoT เข้ามาช่วยในการ Monitoring & Control รวมถึงการนำเทคนิคเฉพาะที่พัฒนาขึ้นเป็น AIoT Platform ของพลัสฯ ร่วมกับ Partner : TIE ซึ่งเป็นการผสานการทำงานทั้งทางระบบวิศวกรรมอาคาร ระบบดิจิทัล (IoT) และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 

"พลัสฯ" พัฒนา AIoT โซลูชันอัจฉริยะ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในอาคารสูงถึง 30%

ระบบ IoT ของ PLUS คืออะไร และ AIoT แพลตฟอร์มอัจฉริยะ เสริมประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง?

พลัสฯ ต่อยอดด้วยการนำ IoT (Internet of Things) มารวมกับ AI algorithm และพัฒนาระบบ AIoT แพลตฟอร์มขึ้นมาตรวจวินิจฉัยและหาสาเหตุของปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานจากระบบปรับอากาศที่เป็นระบบฯ และใช้พลังงานมากที่สุด ทำให้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของการสูญเสียพลังงาน ด้วยการวินิจฉัยอัตโนมัติ (Automated fault detection and diagnosis) หรือ AFDD ที่มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการนำข้อมูลจากอุปกรณ์/ระบบต่างๆ ในอาคาร เชื่อมต่อและใช้ AI มาตรวจวินิจฉัยและหาสาเหตุของปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีการแสดงผลผ่านทาง Mobile Application สามารถระบุต้นตอของปัญหาได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ และในท้ายที่สุดจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ลดความเสียหายให้น้อยลง ซึ่งจะเกิดการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน นำไปสู่การประหยัดพลังงานอย่างน้อย 15 - 30%

"พลัสฯ" พัฒนา AIoT โซลูชันอัจฉริยะ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในอาคารสูงถึง 30%

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและระบบวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการบริหารจัดการอาคารมากว่า 25 ปี เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของระบบอาคาร และความต้องการของเจ้าของอาคารที่ต้องการลดการสูญเสียพลังงาน เราตั้งสันนิษฐานว่าอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งที่อยู่ในการบริหารจัดการของ พลัสฯ และยังเป็นอาคาร Green Building ที่ได้รับรางวัลในระดับ LEED NC (Gold) และ LEED EBOM (Platinum) จะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อีกหรือไม่ 

นายชาญ กล่าวต่อว่า อาคารสำนักงานชั้นนำแห่งนี้อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นอาคารที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ การบำรุงรักษา และการดูแลอาคารให้อาคารมีความโดดเด่นและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งยังเน้นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด Green Building ที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Fitwel รางวัลด้านการบริหารจัดการอาคารระดับโลกเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้งานระดับสูงสุด 3 ดาว

ความท้าทายที่สำคัญของ พลัสฯ ในฐานะผู้บริหารอาคารที่พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ตลอดเวลานั้นจะต้องคิดหาแนวทางเพื่อการลดใช้พลังงานของอาคารที่มีรางวัลระดับสากล ด้วย AIoT Platform โดยนำเข้าไปติดตั้งเพื่อตรวจวัดการทำงานของระบบปรับอากาศ ซึ่งข้อดีของ AIoT คือติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีการรื้อถอนหรือปรับเปลี่ยนระบบเดิมเพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบเดิมและติดตั้งอุปกรณ์ Network IoT Sensor เพิ่มเติมเพื่อตรวจวัดการทำงาน โดยระบบการปรับอากาศเป็นการควบคุมสภาวะของอากาศให้เป็นไปตามความต้องการ และความเหมาะสมของการใช้งานอาคาร มีการนำ AIoT Platform เข้าใช้ระบบสามารถวินิจฉัยพบปัญหาที่ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองได้อย่างตรงจุด หลังจากทำการติดตั้งระบบของพลัสฯ ไปแล้วพบว่า สามารถประหยัดพลังงานจากการใช้อาคารได้ผลประหยัดเพิ่มขึ้นอีก 10% และยังส่งผลทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารมีคุณภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงเชื่อว่าจะช่วยลดการเสื่อมประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศภายในอาคารอีกด้วย

สำหรับการดำเนินธุรกิจ บริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์ ของ พลัสฯ ยังคงมีการพัฒนาและค้นหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการอาคารและสอดรับกับความต้องการของผู้ใช้อาคาร ปัจจุบันพลัสฯ บริหารอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ทั้งในกลุ่มของธุรกิจธนาคารและการลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาล สถานศึกษา คอมมิวนิตีมอลล์ และพร้อมรับงานดูแลอาคารที่ครอบคลุมในทุกประเภท ทั้งยังพร้อมเดินหน้ารับโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่สนใจบริการ สามารถโทร. 02-688-7555 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่