เพื่อนวพน.16 ยินดีครบรอบ 30 ปี "เออีเอส กรุ๊ป"

เพื่อนวพน.16 ยินดีครบรอบ 30 ปี "เออีเอส กรุ๊ป"

ตัวแทนเพื่อนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น16 (วพน. 16 ) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของบริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของบริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด คุณจิระ โชตินุชิต, คุณกนกพร ณ ระนอง, คุณสุเทพ เตมานุวัตร์, คุณเบญจวรรณ รังษีธนานนท์, คุณสุเนตร คุณานันทกุล และคุณวรพงษ์ วิวัฒน์วานิช ได้เป็นตัวแทนเพื่อนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น16 (วพน. 16 ) ซึ่งมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นประธานรุ่น ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณมณี โรจน์กนก ที่ รร. Sofitel Bangkok Sukhumvit