ผู้ใช้ถนนเดือดร้อนหนัก ชาวบ้านตากข้าวเต็มถนน

อีกปัญหาที่มาพร้อมช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือก เพจดังบัวใหญ่แชร์ภาพ "ตากข้าวแบบเต็มคาราเบล"

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากสมาชิกเพจ”บัวใหญ่ พะนะ” ถึงการใช้ถนนเส้นทางสัญจรในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แล้วพบปัญหาการตากข้าวของเกษตรกร ซึ่งหลายที่มีการตากข้าวโดยไม่คำนึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องสัญจรผ่าน โดยมีภาพหนึ่งพบว่ามีการนำข้าวมาตากจนเต็มถนนทั้ง 2 ฝั่ง โดยเว้นช่องว่างตรงกลางถนนไว้เพียงเล็กน้อย พร้อมข้อความ”รถจะไม่มีที่วิ่งแล้วจ้า”

ซึ่งต่อมาก็ได้มีผู้นำคลิปจากกล้องหน้ารถ ที่ใช้สัญจรผ่านถนนเส้นทางดังกล่าว พร้อมข้อความ”ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ถนนสายไหนรถมาก ไม่ควรตากเด็ดขาด สายไหนรถน้อยก็พิจารณาเอา เน้นความปลอดภัยให้มากที่สุด ปวดหัวทุกปีกับเรื่องข้าว” โดยจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งไม่ใช่เส้นทางสายหลัก ทำให้มีรถยนต์ใช้สัญจรผ่านค่อนข้างน้อย ชาวบ้านจึงนำข้าวมาตากจนเต็ม 2 ฝั่งถนน เว้นช่องตรงกลางไว้พอให้รถผ่านได้
 

โดยปัญหาการตากข้าวบนผิวการจราจร เป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกพร้อมกัน ทำให้ลานตากข้าวไม่เพียงพอ ครั้นจะตากตามพื้นหญ้าที่มีความชื้นข้าวก็จะแห้งช้า ทำให้การนำข้าวไปขายต้องยืดระยะเวลาออกไป ราคาข้าวเปลือกก็จะลดลงเรื่อยๆตามปริมาณการรับซื้อของโรงสีข้าว จึงมีความจำเป็นต้องนำข้าวเปลือก มาตากริมถนนลาดยางเพื่อให้ความร้อนแกเมล็ดข้าวได้อย่างเต็มที่ แต่เกษตรกรหลายรายก็ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของรถยนต์ที่ต้องสัญจรผ่าน ยังคงมีการตากข้าวในจุดเสี่ยงทั้งช่วงถนนทางโค้ง ทางร่วมทางแยก และบางแห่งมีการตากข้าวจนเต็มถนนจนรถสัญจรผ่านด้วยความยากลำบาก เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มาพร้อมช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกตลอดหลายปีมานี้