กรุงเทพธุรกิจ เปิดเวทียิ่งใหญ่ประจำปี "Thailand Economic Outlook 2023"

กรุงเทพธุรกิจ เปิดเวทียิ่งใหญ่ประจำปี "Thailand Economic Outlook 2023"

กรุงเทพธุรกิจ ฉลองก้าวสู่ปีที่ 36 เปิดเวทียิ่งใหญ่ประจำปี "Thailand Economic Outlook 2023" 4 ต.ค.65 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

"กรุงเทพธุรกิจ" ฉลองก้าวสู่ปีที่ 36 เปิดเวทียิ่งใหญ่ประจำปี "Thailand Economic Outlook 2023" ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องรอยัลมณียา บอลรูม ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

ในงานพบกับ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะมาฉายภาพอนาคตเศรษฐกิจ ในหัวข้อ "นโยบายด้านการเงินกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน" พร้อมนักเศรษฐศาสตร์แถวหน้าของไทย และทัพซีอีโอจากองค์กรแถวหน้าที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

กำหนดการ

08.30-09.30 น. ลงทะเบียน

09.20-09.30 น. กล่าวต้อนรับ โดย วีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการและบรรณาธิการบริหารเครือเนชั่น บรรณาธิการบริหารกรุงเทพธุรกิจ

09.30-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ : นโยบายด้านการเงินกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน
โดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

10.00-10.20 น. Session 1 : New World Order : New Strategy
กลยุทธ์รับกติกาโลกใหม่ โดย จอน เพนไรซ์ President, Dow Asia Pacific

10.20-11.00 น. Session 2 : เศรษฐกิจไทย.. ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจโลก โดย

 • ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
 • ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นักเศรษฐศาสตร์ และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
 • ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย

11.00-11.40 น. Session 3 : ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ 2023 รอดหรือร่วง? โดย 

 • สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

11.40-12.15 น. Session 4 : Power Women พลิกธุรกิจรับโลกเปลี่ยน โดย

 • จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์

12.15-13.20 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.45 น. Session 5 : ซีอีโอ Big Corp สู่ธุรกิจแห่งอนาคต โดย

 • อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
 • วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

14.45-15.30 น. Session 6 : NEW GEN NEW BUSINESS NEW IDEA โดย

 • ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Siametrics Consulting และ ViaLink
 • กรวัฒน์ เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอมิตี (Amity) โซเชียล คลาวด์ คอมพานี
 • เดิมพัน อยู่วิทยา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แรพพิด กรุ๊ป

15.30-16.30 น. Session 7 : Digital Business : Next Opportunity โดย

 • ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

………………………………….

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม