เตรียมพบกับ MATRA Thailand 2022 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 4.0

เตรียมพบกับ MATRA Thailand 2022 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 4.0

ไฟร์สเวิร์คส เตรียมจัดงานแสดงเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 รวมเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตอัจฉริยะและโซลูชัน เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา วันที่ 28 – 30 ก.ย. 65

มร. เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตอัจฉริยะและโซลูชันเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 หรืออุตสาหกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย - เยอรมัน หรือ Manufacturing Automation and Robotic Center (MARC) สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ Thai Automation And Robotics Association (TARA) สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ Manufacturing Automation and Robotics Academy (MARA) สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Printed Circuit Association (THPCA) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ Singapore Industrial Automation Association (SIAA) เป็นต้น

เตรียมพบกับ MATRA Thailand 2022 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 4.0

งานครั้งนี้ เป็นการร่วมตัวกันของผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทของบริษัทที่เชี่ยวชาญในภาคการทำงานอัตโนมัติ หรือ IoT และวิทยาการหุ่นยนต์ ทั้งโลจิสติกส์, การค้าปลีก, การขนส่ง, การท่องเที่ยว, การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิต และการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เสวนาเรื่อง transforming manufacturing with digitalization (พลิกโฉมการผลิตด้วยระบบดิจิทัล) เป็นต้น

"งาน MATRA Thailand 2022 จัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรี งานจัดระหว่างวันที่ 28– 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 17.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่มร. เคนนี่ กล่าว

ตัวแทนจาก Singapore Industrial Automation Association (SIAA) กล่าวว่า สมาคมฯ มุ่งเน้นเรื่องระบบอัตโนมัติ IoT และวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อสมาชิกสามารถสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาการ และการนำระบบอัตโนมัติไปใช้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมถึงการผลิต การบริการ และอื่นๆ ทั้งนี้ สมาคมได้รับการสนับสนุนจาก Enterprise Singapore ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 500 คน ทั้งประเภทบุคคลและองค์กร

"การเข้าร่วมงาน Manufacturing Transformation หรือ MATRA Thailand 2022 ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของสมาคมฯ ที่มุ่งมันในการเปลี่ยนถ่ายภาคอุตสาหกรรมการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปสู่การผลิตที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ หรืออุตสาหกรรม 4.0" ตัวแทนจาก SIAA กล่าว

เตรียมพบกับ MATRA Thailand 2022 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 4.0

ดร. ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคม ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ Thai Automation & Robotics Association (TARA) กล่าวว่า งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 เป็นโอกาสที่อุตสาหกรรมการผลิตไทยได้เรียนรู้ และศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจากทั่วโลก ที่บริษัทระดับสากลนำมาจัดแสดงไว้ในงานเดียว ทั้งยังสามารถทดลองใช้ได้โดยตรง ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตต้องไม่พลาดในการเยี่ยมชมงานนี้

โดยสมาคมฯ เกิดขึ้นจากการร่วมกลุ่มของผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

"นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังทำงานร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE : Center of Robotics Excellence) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยที่สนใจลงทุนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมทั้งจัดหาและแนะนำผู้บูรณาการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ System Integrators หรือ SI ที่ได้รับการลงทะเบียนรับรองแล้ว ขณะเดียวกันก็มีจัดการฝึกอบรม ให้ข้อมูลความรู้เทคนิคเฉพาะด้าน พร้อมทั้งสนับสนุนงานออกแบบ และวางระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยการสร้างระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต้นแบบที่ทำงานได้จริง ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0" ดร. ประพิณ กล่าว

งาน MATRA Thailand 2022 จัดร่วมกับงาน Electronics Manufacturing Expo (EMAX) Thailand 2022 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตและการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมผู้ผลิตชิป ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรี ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ ที่นี่ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 513 1418

เตรียมพบกับ MATRA Thailand 2022 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 เตรียมพบกับ MATRA Thailand 2022 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 4.0