ไต้ฝุ่นหินหนามหน่อ ไม่เข้าไทย มุ่งถล่ม "ญี่ปุ่น" ทำฝนตกหนักถึงหนักมาก

ไต้ฝุ่นหินหนามหน่อ ไม่เข้าไทย มุ่งถล่ม "ญี่ปุ่น" ทำฝนตกหนักถึงหนักมาก

พายุไต้ฝุ่นหินหนามหน่อ ไม่เข้าไทย ตอนนี้เคลื่อนที่ในแนวเกาะโอกินาวา ทวีกำลังเป็นไต้ฝุ่นระดับ 5 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากที่ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการ บริหาร บริษัททีม คอนซัลติ้ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด(มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำกล่าวถึง ซูเปอร์พายุใต้ฝุ่นหีนหนามหน่อ(Hinnamnor) ระบุว่า ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นหีนหนามหน่อ (#11:Hinnamnor=ป่าสงวนในลาว) พายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่น หีนหนามหน่อ ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศใต้ของประเทศญี่ปุ่น เป็นพายุลูกที่ 11 ของปีนี้ เคลื่อนที่ไปทางตะวันตก ในแนวใกล้เกาะโอกินาวาของประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ 

ไต้ฝุ่นหินหนามหน่อ ไม่เข้าไทย มุ่งถล่ม "ญี่ปุ่น" ทำฝนตกหนักถึงหนักมาก

วันที่ 30 สิงหาคม เคลื่อนตัวในทะเลทวีกำลังแรงจากพายุไต้ฝุ่นระดับ 3 เป็นระดับ 4

วันที่ 31 สิงหาคม ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นระดับสูงสุด คือระดับ 5 

วันที่ 1 กันยายนอ่อนตัวลงเล็กน้อยเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 4 (ในวันที่ 1, 2 และ 3 ก.ย. นั้น เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ อยู่ในบริเวณทางทิศใต้ของเกาะโอกินาวา)

วันที่ 2 กันยายน เปลี่ยนการเคลื่อนตัวไป ไปเป็นทิศเหนือค่อยไปทางตะวันตกเล็กน้อย ทำให้ฝนตกหนักมากที่เกาะโอกินาวา ของญี่ปุ่น
 

วันที่ 3 กันยายน ลดความรุนแรงลงเป็นไต้ฝุ่นระดับ 3  ทำให้ฝนตกหนักมากที่เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น

วันที่ 4 ก.ย. เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 6 ก.ย. เคลื่อนที่ผ่านตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ทำให้เกิดฝนตกหนักมาก

วันที่ 7 ก.ย. เคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรัสเซีย ทำให้เกิดฝนตกหนัก และสลายตัวไป ประมาณวันที่ 9 กันยายน