"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 29 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 29 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด" 29 ส.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ อัปเดตล่าสุดจากปั๊มขยับเท่าไร ?

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด" อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดย "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565"  กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล มีดังนี้

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" ปตท. (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 45.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 29 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" บางจาก (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" เชลล์ (Shell) (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.08 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.35 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 47.06 บาท/ลิตร