ปภ. เตือน 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา - กทม. เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง!

ปภ. เตือน 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา - กทม. เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง!

ปภ. เตือน 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ กทม. เฝ้าระวังและเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงจากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ช่วงวันที่ 20 - 26 ส.ค. 65 นี้

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 21.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจาก กรมชลประทาน ประกอบกับ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 30/2565 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 แจ้งว่า ในวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2565 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้มีน้ำท่าไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น

 

 

ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,900 - 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ บริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้

 

  • ช่วงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จะระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา 1,400 - 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.20 เมตร ในวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2565

 

  • ช่วงวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2565 จะระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา 1,500 - 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.40 - 0.80 เมตร ในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565

 

ทั้งนี้ หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ปภ. เตือน 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา - กทม. เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง!

 

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) จึงได้ประสาน 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร

 

และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำ ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ อาทิ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุด แพร้านอาหาร ท่าเทียบเรือ และเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT และหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

ปภ. เตือน 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา - กทม. เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง!

 

ปภ. เตือน 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา - กทม. เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง!