กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา หลายตำแหน่ง เช็กรายละเอียดที่นี่

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา หลายตำแหน่ง เช็กรายละเอียดที่นี่

นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งข่าว กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เพื่อทำงานกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลช่วยปฏิบัติราชการสังกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120 บาท โดยปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ส.ค.2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7534

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 4 อัตรา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ pawnshop.bangkok.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ส.ค.2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2158 0042-4

สำนักงานเขตดอนเมือง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 21 อัตรา ได้แก่

  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 17 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิค) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) สำนักงานเขตดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. - 2 ก.ย.2565 ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2565 9404 ต่อ 5309

สำนักงานเขตหลักสี่ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่

  • ภาษาจีน จำนวน 11 อัตรา
  • ภาษาอังกฤษ จำนวน 13 อัตรา

ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และโรงเรียนทุ่งสองห้อง(คุปตัษเฐียรอุทิศ) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป อัตราค่าจ้างชั่วโมงละไม่เกิน 600 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ส.ค. 65 เวลา 08.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7429 หรือโทร. 0 2576 1445 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ www.bangkok.go.th/laksi หัวข้อ “รับสมัครงาน”

สำนักงานเขตทุ่งครุ ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ตามประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ลงวันที่ 18 พ.ค.2565 เนื่องจากไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าว

และเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเหมาะสม จึงให้ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ส.ค.2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตทุ่งครุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2464 4395

สำนักงานเขตคลองสามวา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 7 อัตรา ได้แก่

  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 6 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ส.ค.2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2548 0326