ออกหมายจับฉบับใหม่ คดีฮั้วประมูลรถซ่อมทาง อบจ.สงขลา ผู้ต้องหายังหลบหนี

ออกหมายจับฉบับใหม่ คดีฮั้วประมูลรถซ่อมทาง อบจ.สงขลา ผู้ต้องหายังหลบหนี

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ออกหมายจับฉบับใหม่ ผู้ต้องหาฮั้วประมูลรถซ่อมทาง อบจ.สงขลา เนื่องจากผู้ต้องหาหลบหนี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ออกหมายจับนายอิทธิพล ดวงเดือน กรรมการผู้จัดการบริษัทพลวิศว์ เทค จำกัด (ผู้ชนะการประมูล) และนายสุรพงษ์ ตรียานนท์ กรรมการบริษัท เอ็กซ์ ทู ที อินดัสตรี จำกัด (คู่เทียบประมูล) ในการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ของ อบจ.สงขลา ในความผิดฐานใช้เอกสารปลอม และ ฮั้วประมูล เป็นเหตุให้ อบจ.สงขลา ได้รับความเสียหาย ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาลฯ ได้ออกหมายจับแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 แต่ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ได้หลบหนีออกนอกประเทศแล้ว โดยพบว่านายอิทธิพล ดวงเดือน และนายสุรพงษ์ ตรียานนท์ ได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศจอร์เจีย และเดิมคดีได้ขาดอายุความเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา 

การออกหมายจับใหม่แบบไม่มีอายุความนี้ สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. ป.ป.ช. 2554 ฉบับที่ 2 มาตรา 74/1 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้ต้องหาหลบหนีระหว่างถูกดำเนินคดีนั้น ไม่ให้นับระยะเวลาหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ มีผลให้คดีดังกล่าวไม่มีกำหนดอายุความแล้ว 

สำหรับนายอิทธิพล ดวงเดือน นั้น ยังเป็นกรรมการบริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ผู้ชนะการประมูล การจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางของ อบจ.สงขลา ที่นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในขณะนั้น ไม่อนุมัติจ่ายเงินให้ เนื่องจากนายนิพนธ์ฯ ได้ตรวจพบการกระทำความผิดของกลุ่มเอกชนดังกล่าวและได้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มเอกชนที่ร่วมกันฮั้วประมูลและศาลฯ ได้ออกหมายจับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมการประมูลทุกรายในที่สุด

ออกหมายจับฉบับใหม่ คดีฮั้วประมูลรถซ่อมทาง อบจ.สงขลา ผู้ต้องหายังหลบหนี

คดีนี้เป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งว่าเหตุใด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ถึงยังพยายามที่จะดำเนินคดีกับนายนิพนธ์ฯ ที่ไม่อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ชนะการประมูล ทั้งๆที่นายนิพนธ์ฯ ได้พยายามชี้แจงมาโดยตลอดว่าสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ชนะการประมูลได้นั้น เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจพบการกระทำที่ผิดกฎหมายในการประมูลจัดซื้อคือ มีการปลอมเอกสารและฮั้วประมูล และบัดนี้ศาลอาญาทุจริตฯ ภาค9 ก็ได้ออกหมายจับผู้เข้าร่วมการประมูลครั้งที่1-2 ทุกรายแล้ว

ออกหมายจับฉบับใหม่ คดีฮั้วประมูลรถซ่อมทาง อบจ.สงขลา ผู้ต้องหายังหลบหนี