ล้างหนี้ กยศ. เปิดที่มาแฮชแท็กร้อน ล่าชื่อแก้กฎหมาย อ้างความเหลื่อมล้ำ

ล้างหนี้ กยศ. เปิดที่มาแฮชแท็กร้อน ล่าชื่อแก้กฎหมาย อ้างความเหลื่อมล้ำ

#ล้างหนี้กยศ ที่มีการพูดถึงประเด็นนี้เกือบ 7 หมื่นข้อความ จากกรณีมีการแชร์เชิญชวนล่ารายชื่อ 1 หมื่นรายชื่อเพื่อแก้กฎหมาย กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ยกเลิกหนี้คงค้างคนที่เรียนจบครบ 2 ปีแล้ว ให้เก็บเงินจากรัฐบาล

โลกทวิตเตอร์ผุดแฮชแท็ก #ล้างหนี้กยศ ที่มีการพูดถึงประเด็นนี้เกือบ 7 หมื่นข้อความ จากกรณีมีการแชร์เชิญชวนล่ารายชื่อ 1 หมื่นรายชื่อเพื่อแก้กฎหมาย กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ยกเลิกหนี้คงค้างคนที่เรียนจบครบ 2 ปีแล้วให้เก็บเงินจากรัฐบาล โดยอ้างว่าการเป็นหนี้สินลดแรงจูงใจเริ่มต้นชีวิต เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเกิดความเหลื่อมล้ำ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลูกหนี้กยศ." หากไม่พร้อมชำระหนี้ 5 ก.ค. ต้องทำอย่างไร?

- ลูกหนี้ "กยศ." ต้องรู้! กู้แล้วไม่คืน จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ?

- ชำระ "หนี้กยศ." วันสุดท้าย 5 ก.ค. นี้ เช็กวิธีจ่ายง่ายๆ ผ่าน "กยศ. Connect"

 

อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ชาวเน็ตต่างมองเรื่องนี้แตกต่างกันออกไป โดยความเห็นในทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย หลายคนมองว่า หนี้ กยศ.เป็นหนี้ที่ตัดสินใจกู้ยืมมาเอง ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาก็ควรที่จะเป็นผู้ใช้คืนทั้งหมด และการล้างหนี้กยศ.นั้น ไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ยืมและจ่ายหนี้ตามกติกา

อ่านดราม่า #ล้างหนี้กยศ (คลิก)

 

ล้างหนี้ กยศ. เปิดที่มาแฮชแท็กร้อน ล่าชื่อแก้กฎหมาย อ้างความเหลื่อมล้ำ

 

สำหรัย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล

โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

 

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

เนื่องจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดำเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนความเคลื่อนไหวของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่ง กยศ. ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิม 30 มิถุนายน 2565 เป็นสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

- ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว

- ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ดังนี้ 

  • ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา
  • ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

- ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

- ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

ตรวจสอบยอดชำระได้ที่แอปพลิเคชั่น กยศ. Connect สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์บัญชีทางการ กยศ. (Line Official Account กยศ.) หรือ โทร. 0-2016-4888

 

ล้างหนี้ กยศ. เปิดที่มาแฮชแท็กร้อน ล่าชื่อแก้กฎหมาย อ้างความเหลื่อมล้ำ