มุกดาหาร เตือน ปชช.ริมแม่น้ำโขง เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เตือนประชาชนริมแม่น้ำโขง และพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำหลาก และระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เตือนประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง และที่ลุ่มต่ำ รวมไปถึงที่น้ำไหลผ่าน น้ำท่วมถึง และพื้นที่เสี่ยงได้แก่ที่ลาดเชิงเขา เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และระดับน้ำในแม่น้ำโขง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม นี้ เนื่องจากในช่วงวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 มีฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณเหนือพื้นที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไขยะบุรีเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์ในช่วง 13-14 สิงหาคม 2565 จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ในอัตราประมาณ 9,000-10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ด้านท้ายเขื่อนไชยะบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงบริเวณแม่น้ำโขง ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0-2.0 เมตร อย่างฉับพลัน ในช่วงวันที่ 14-18 สิงหาคม 2565

ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง 3 อำเภอ ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร จึงขอให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง 3 อำเภอและที่สัญจรทางน้ำ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ลุ่มต่ำ ที่ลาดเชิงเขา เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำหลาก และระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ 2-3 วันนี้ และให้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยดังกล่าว ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ โดยเบื้องต้นขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดภัย หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร โทร./โทรสาร 042 633101, หรือสายด่วน 1784 หรือ ไลน์ "ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร กรมทรัพยากรน้ำ วัดได้ 7.36 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า 0.18 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง หรือจุดวิกฤต 12.50 เมตร อยู่ที่ประมาณ 5.14 เมตร