โคราชฝนตกชุก! อ่างเก็บน้ำหลายแห่งเต็มความจุ อ.พิมาย น้ำท่วมนาข้าว 500 ไร่

โคราชฝนตกชุก! อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่น้ำเริ่มเต็มความจุ ขณะที่ อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน น่าห่วงมีน้ำกักเก็บเพียง 40% ส่อกระทบภัยแล้งปีหน้า ด้าน อ.พิมาย อ่วมน้ำท่วมนาข้าวเสียหายแล้วกว่า 500 ไร่

นครราชสีมา - วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) หลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมายังคงมีฝนตกชุกและมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีน้ำท่วมนาข้าวเสียหายแล้วกว่า 500 ไร่

 

 

ขณะที่ บ้านหนองปันน้ำ ตำบลประทาย อำเภอประทาย กลับพบว่า อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำคัญของพื้นที่ มีขนาดใหญ่กว่า 2,573 ไร่ โดยจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าขณะนี้มีน้ำเก็บกักเหลือแค่ 3,940,000 ลูกบาศก์เมตร (หรือประมาณ 50.61%) เท่านั้น จากความจุทั้งหมด 10.21 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เป็นน้ำที่สามารถนำไปใช้ได้เพียงแค่ 43.83% ส่อขาดแคลนน้ำ

 

ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากในพื้นที่มีฝนตกน้อย ไม่เพียงพอให้เก็บกักน้ำจนเต็มอ่างฯ แม้ว่าอ่างเก็บน้ำบึงกระโตนแห่งนี้จะเป็นแหล่งน้ำที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยเดินทาง ครม.สัญจร มาที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื่อมาตรวจราชการ โดยสั่งการให้แก้ไขปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ แต่จนปัจจุบันฝนตกลงมาเติมน้ำในอ่างฯได้น้อย คาดว่าชาวบ้านในพื้นที่ 4 หมู่บ้านของตำบลประทาย ที่ใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำบึงกระโตนเป็นน้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้าน จะประสบกับปัญหาภัยแล้งในปีหน้า 2566 อย่างแน่นอน

 

 

นอกจากนี้ยังมี อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อีก 3 อ่างฯ ที่น้ำเก็บกักเหลือน้อย ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยหิน อ.เสิงสาง เหลือน้ำเก็บกัก 38.82% แต่เป็นน้ำใช้การได้ 37.21% , อ่างเก็บน้ำห้วยเตย อ.เสิงสาง เหลือน้ำเก็บกัก 37.99% แต่เป็นน้ำใช้การได้ 35.95% และอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง เหลือน้ำเก็บกัก 54.02% แต่เป็นน้ำใช้การได้ 49.20%

 

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 19 แห่งที่เหลือ มีน้ำเก็บกักมากกว่า 60% ซึ่งในจำนวนนี้ มี 5 อ่างฯที่ความจุเก็บกักเกิน 100% แล้ว ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ปักธงชัย , อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม อ.บัวใหญ่ , อ่างเก็บน้ำยางพะไล อ.แก้งสนามนาง , อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด อ.พิมาย และอ่างเก็บน้ำลำฉมวก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

 

ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 อ่างของจังหวัด ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ่างเก็บน้ำมูลบน และอ่างเก็บน้ำลำแชะ มีน้ำเก็บกักเฉลี่ยอยู่ที่ 63.42% ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก

 

ข่าวโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ จ.นครราชสีมา