พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง

พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง

พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เท่าที่ตรวจสอบทราบว่า พระราชกฤษฎีการพระราชทานอภัยโทษในโอกาสสำคัญนี้ได้ เกิดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ

- มีเกณฑ์เรื่องระยะปลอดภัย 
- ลดอัตราส่วนการอภัยให้ได้น้อยลง
- ทุกฐานความผิดต้องผ่านเกณฑ์ 1 ใน 3 หรือ 8 ปี
 
     
ดังนั้นผู้ที่ได้รับไปคราวที่ผ่านมาจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในคราวนี้อีก
- ตัดการให้ได้รับอภัยฯ สำหรับนักโทษชั้นกลางออก โดยให้ตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไป ซึ่งแต่เดิมเมื่อเข้าเรือนจำจะเริ่มต้นเป็นชั้นกลางและได้รับเกณฑ์อภัยโทษเลย
         
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ ชุดอาจารย์ เข็มชัย ชุติวงศ์ ที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องใหม่ทั้งหมด

พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง

พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง

 

พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง

 

 

พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง พระราชทานอภัยโทษ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และพระพันปีหลวง

 

รายละเอียด อ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา