เตือน 6 จว. เฝ้าระวังระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง ช่วง 13-18 ส.ค.นี้

เตือน 6 จว. เฝ้าระวังระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง ช่วง 13-18 ส.ค.นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศ ฉบับที่ 27 เตือน 6 จังหวัดริมฝั่งโขง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง ช่วงวันที่ 13-18 ส.ค.นี้

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 27/2565 เรื่อง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง

ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง พบว่าพายุโซนร้อน “มู่หลาน” บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อเวลา 07.00 น. บริเวณเมืองลางซอนประเทศเวียดนาม คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 13 - 18 สิงหาคม 2565 

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่า

1. สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.01 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.80 – 1.20 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

2. สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.34 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

3. สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 6.40 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

4. สถานีนครพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 5.55 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง
 

5. ตั้งแต่สถานีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จนถึง สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งเฉลี่ย 5.65 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.80 – 1.00 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง 

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง