ครอบครัว "ทีปสุวรรณ" บริจาค 50 ล้านบาท เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

ครอบครัว "ทีปสุวรรณ" บริจาค 50 ล้านบาท เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

คุณอนงค์ ทีปสุวรรณ พร้อมด้วยคุณณัฏฐพล - คุณทยา ทีปสุวรรณ เป็นตัวแทนของครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 50 ล้านบาทให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสมทบกองทุน โรคมะเร็งผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ครอบครัว “ทีปสุวรรณ” ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 50 ล้านบาทให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณอนงค์ ทีปสุวรรณ พร้อมด้วยคุณณัฏฐพล - คุณทยา ทีปสุวรรณ เป็นตัวแทนของครอบครัว โดยมีจุดประสงค์เพื่อสมทบกองทุน โรคมะเร็งผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช กองทุนภาควิชาจักษุวิทยา กองทุนโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รวมถึงใช้ในการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราชต่อไป