"สนามบินแม่ฟ้าหลวง" แจ้งปิดรันเวย์ 3 วัน ย้ายเครื่องบินนกแอร์

"สนามบินแม่ฟ้าหลวง" แจ้งปิดรันเวย์ 3 วัน ย้ายเครื่องบินนกแอร์

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แจ้งปิดรันเวย์สนามบิน ยาว 3 วัน ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 22.00 น. เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD108 ที่เครื่องบินได้ลื่นไถลออกไปจากพื้นที่ด้านข้างรันเวย์ ผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระได้ที่สนามบิน

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 65 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์อากาศยานลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 21.06 น. เครื่องบินของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD108 เส้นทาง ดอนเมือง - เชียงราย พร้อม ผู้โดยสาร 164 คน และลูกเรือ 6 คน เกิดเหตุลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง หรือรันเวย์ ระหว่างนักบินนำเครื่องบินลงจอด ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยสภาพอากาศในขณะเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนอง 

อย่างไรก็ตามนักบินสามารถนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่สายการบินได้ดูแลอำนวยความ สะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการอพยพและขนย้ายสัมภาระ และจัดหาที่พักสำหรับผู้โดยสารของเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบ โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สายการบินแต่ละสายการบินได้นำผู้โดยสารขึ้นรถบัสไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) เพื่อเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานปลายทาง

ทั้งนี้ เดิมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ได้ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) แจ้งปิดทางวิ่งตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 22.00 น. ของ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อได้รายงานให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (กสอ.), สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเร่งดำเนินการ ตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว

ล่าสุด ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง แจ้งต่อเวลาการปิดทางวิ่ง หรือรันเวย์ ออกไปอีก 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 22.00 น. เพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากพื้นที่ด้านข้างรันเวย์ ที่เครื่องบินได้ลื่นไถลออกไป

สำหรับสัมภาระของผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเครื่องบินลื่นไถลออกนอกรันเวย์ นั้น ผู้โดยสารสามาระติดต่อรับสัมภาระได้บริเวณห้องโดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง โดยสามารถติดต่อสอบถามการรับสัมภาระกับสายการบินนกแอร์ได้โดยตรง

"สนามบินแม่ฟ้าหลวง" แจ้งปิดรันเวย์ 3 วัน ย้ายเครื่องบินนกแอร์