ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อายุ 50 ขึ้นไป ฉีดฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อายุ 50 ขึ้นไป ฉีดฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เช็กเลยประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อายุ 50 ขึ้นไป ฉีดฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่

อัปเดตจาก ประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 อายุ 50 ขึ้นไป ฉีดฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน 

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2565 นี้ให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันได้เลย ทั้งนี้ แนะนำติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ 

กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน ไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ กรุณาติดต่อ สำนักงานประกันสังคม โทร. 02-9562500-10

ท่านสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ
ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประกันสังคม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม คลิกที่นี่  หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อายุ 50 ขึ้นไป ฉีดฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่