ปลัดเมืองพัทยา เชื่อเลือกตั้ง 65 คนพัทยาออกมาใช้สิทธิถึง 70%

ปลัดเมืองพัทยา เชื่อเลือกตั้ง 65 คนพัทยาออกมาใช้สิทธิถึง 70 % หลังโหมการประชาสัมพันธ์และสร้างการตื่นตัว ระบุ เตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อน 26 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการประการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น ขณะนี้สำนักทะเบียนเมืองพัทยาอยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิไม่เกินวันที่ 26 เม.ย. 65 โดยจะมีการจัดติดประกาศรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งและศาลาว่าการเมืองพัทยา รวมถึงส่งไปยัง กกต.จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เมืองพัทยาจะได้มีการติดประกาศรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งตามเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของเมืองพัทยาทั้งหมด อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับไปรษณีย์บางละมุง ในการส่งรายชื่อผู้มีสิทธิไปตามทะเบียนบ้านทุกครัวเรือน

ส่วนความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 146 หน่วยได้มีการสำรวจและทำการจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์การเลือกตั้งไว้หมดแล้ว ทั้งนี้ยังได้มีการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกรายครบหมดแล้ว สำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาในครั้งนี้จะใช้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิน 1,898 คน โดยขณะนี้ได้มีการจัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดกว่าครั้งที่ผ่านมาที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ กว่า 44% ซึ่งจากการเลือกตั้งในครั้งนี้มืองพัทยาก็คาดหวังว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะออกมาใช้สิทธิ 70 % โดยเมืองพัทยา และผู้สมัครได้ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันที่ 22 พ.ค. 65 นอกจากที่เมืองพัทยาจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาตรวจสอบรายชื่อแล้วยังสามารถตอบสอบรายชื่อผ่านเว็ปไซต์ www.bora.dopa.go.th ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่มีรายชื่อสามารถเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่สำนักทพเบียนเมืองพัทยาตั้งแต่วันที่ 2-11 พ.ค. 65

เรือตรีปราโมทย์ เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับเรื่องร้องเรียนนั้นพบมีเพียงในเรื่องการติดตั้งป้ายของผู้สมัครที่ไม่ได้ติดตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งให้ผู้สมัครทำการเคลื่อนย้ายแก้ไขป้ายหาเสียงไปในจุดที่กำหนดแล้ว ส่วนเรื่องร้องเรียนอื่น ๆยังไม่พบ ทั้งนี้ การเลือกตั้งเมืองพัทยารอบนี้พบมีประชาชนตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งพอสมควรโดยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งจากเมืองพัทยาและผู้สมัครในการลงพื้นที่หาเสียงแต่ละครั้ง สำหรับการจำนวนเกณฑ์อายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมืองพัทยา ประกอบด้วย กลุ่มช่วงอายุ 18-28 ปี เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 17,000 คน กลุ่มช่วงอายุ 29-59 ปี เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนกว่า 40,000 คน และกลุ่มช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,000 คน