ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชยูเครน

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชยูเครน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ความว่า 

ฯ พณ ฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกีย์

ประธานาธิบดีแห่งยูเครน

กรุงเคียฟ

ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบตีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวยูเครน

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ปีนี้เป็นวาระครบสามทศวรรษของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและยูเครน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ให้กระซับแน่นแพ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว