ได้ดูกันแบบใกล้ๆ สดร. จัดแสดง 'หินดวงจันทร์' จาก 'ยานฉางเอ๋อ 5' ครั้งแรกในไทย

ได้ดูกันแบบใกล้ๆ สดร. จัดแสดง 'หินดวงจันทร์' จาก 'ยานฉางเอ๋อ 5' ครั้งแรกในไทย

ครั้งแรกในไทย! สดร. - องค์การอวกาศแห่งชาติจีน เตรียมจัดแสดง 'หินดวงจันทร์' จาก 'ยานฉางเอ๋อ 5' ที่งาน อว.แฟร์ 22-28 ก.ค.นี้ ดูฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT) หรือ สดร. ร่วมกับ องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (China National Space Administration: CNSA) ด้วยการสนับสนุนของ TCP Group ปลุกพลังให้คนไทยสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำ 'หินดวงจันทร์' จาก 'ยานฉางเอ๋อ 5' มาจัดแสดงในประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกที่จีนนำมาจัดแสดงนอกประเทศ ร่วมกับอุปกรณ์ปฏิบัติภารกิจวิทยาศาสตร์ของไทยที่จะติดตั้งไปกับ ยานฉางเอ๋อ 7 พร้อมนำเสนอผลงานการใช้โจทย์ดาราศาสตร์ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงด้านต่างๆ

 

 

ยานฉางเอ๋อ 5 เป็นยานอวกาศลำแรกของจีน ที่มีเป้าหมายเพื่อเก็บตัวอย่างดินและหินดวงจันทร์ ได้ขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และกลับสู่โลกในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยเก็บตัวอย่างดินและหินจากดวงจันทร์กลับมาประมาณ 2 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย ภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยนานาชาติบนดวงจันทร์ของจีน (International Lunar Research Station: ILRS)

ภายใต้โครงการดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรไทย นำโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอโจทย์วิจัยด้านการสำรวจทรัพยากรบนดวงจันทร์ โดยจะนำอุปกรณ์ของไทย ชื่อ Moon-Aiming Thai-Chinese Hodoscope: MATCH เพื่อตรวจวัดอนุภาคพลังงานสูง (อิเล็กตรอน และโปรตรอน) ภายใต้รังสีคอสมิกในอวกาศ รวมทั้งศึกษาผลกระทบระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อันเนื่องมาจากอนุภาคที่ตรวจวัด ข้อเสนอของไทยนี้นับเป็น 1 ใน 7 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ติดตั้งไปกับ 'ยานอวกาศฉางเอ๋อ 7'

 

 

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงผลงานการใช้โจทย์ดาราศาสตร์ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีคลื่นวิทยุและสัญญานดิจิทัล เทคโนโลยีอวกาศ วิทยาศาสตร์บรรยากาศ และเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง เป็นต้น

พบกับความตื่นตาตื่นใจต่างๆ เหล่านี้ได้ที่บูธนิทรรศการ NARIT อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND บริเวณโซน F ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ได้ดูกันแบบใกล้ๆ สดร. จัดแสดง \'หินดวงจันทร์\' จาก \'ยานฉางเอ๋อ 5\' ครั้งแรกในไทย