เช็กด่วน! รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก-บัญชีสำรอง ล่าสุด ผลสอบ นายสิบตำรวจ 2567

เช็กด่วน! รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก-บัญชีสำรอง ล่าสุด ผลสอบ นายสิบตำรวจ 2567

ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ 2567 ล่าสุด เช็กรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก-บัญชีสำรอง พร้อมวันรายงานตัว ทำสัญญาค้ำประกัน เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

เว็บไซต์กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับคะแนน ในการสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก ดังนี้
 

 

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก (คลิกที่นี่)

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก (คลิกที่นี่)

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก (คลิกที่นี่)

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก (คลิกที่นี่)

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก (คลิกที่นี่)

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก (คลิกที่นี่)

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก (อยู่ระหว่างดำนินการ)

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก (คลิกที่นี่)

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก (คลิกที่นี่)

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก (คลิกที่นี่)

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก (คลิกที่นี่)