ปิดเบี่ยงจราจร ทางพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น กระทบใครบ้าง คนกรุงเทพเช็ก

ปิดเบี่ยงจราจร ทางพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น กระทบใครบ้าง คนกรุงเทพเช็ก

เช็กเส้นทาง! BEM แจ้งปิดเบี่ยงจราจร เกือบ 1 เดือนเต็ม บนทางพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น ขาเข้า ทั้งบริเวณก่อนตู้เก็บเงินและหลังตู้เก็บเงิน เพื่อปรับผิวจราจร กระทบใครบ้าง? คนกรุงเทพ เช็กเลย เลี่ยงเส้นทางรถติดกรุงเทพ เริ่มปิดอังคารนี้ยาวถึงเกือบสิ้นเดือนหน้า

คนกรุงเทพ เช็กเส้นทาง! วางแผนเดินทาง เลี่ยงเส้นทางรถติดกรุงเทพ ช่วงเวลาเร่งด่วน BEM แจ้ง "ปิดเบี่ยงจราจร" เกือบ 1 เดือนเต็ม บนทางพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น ขาเข้า ทั้งบริเวณก่อนตู้เก็บเงินและหลังตู้เก็บเงิน เพื่อปรับผิวจราจร กระทบใครบ้าง? เริ่มปิดอังคารนี้ยาวถึงเกือบสิ้นเดือนหน้า

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประชาสัมพันธ์เวลาแจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวทางพิเศษศรีรัช บริเวณด่านประชาชื่น ขาเข้า ทั้งบริเวณก่อนตู้เก็บเงินและหลังตู้เก็บเงิน เพื่อปรับปรุงผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการ 

เริ่มเบี่ยงการจราจรทางด่วนพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น วันไหน? 

BEM ปิดเบี่ยงจราจร บนทางพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น ขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 04.00 น. 

ทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง สังเกตป้ายเตือนจราจร ป้ายไฟ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย และวางแผนในการเดินทางหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว
 

ปิดเบี่ยงจราจร ทางพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น กระทบใครบ้าง คนกรุงเทพเช็ก

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ โทร. 02 664 6400