สอบราชการ 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เช็กแนวข้อสอบ

สอบราชการ 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เช็กแนวข้อสอบ

สอบราชการ 2567 'สำนักงาน ป.ป.ช.' เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา เช็กคุณสมบัติ - แนวข้อสอบ ได้ที่นี่!

สอบราชการ 2567 หางานราชการมาทางนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน จำนวน 23 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,650 บาท +เงินค่าตอบแทนพิเศษ

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 32 ข. และข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 (คลิก)

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย

 

 

การรับสมัครสอบ 

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th เมนู บริการอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อระบบ รับสมัครสอบ online หรือ https://nacc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้าย คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 จะต้องสมัครภายในเวลา 18.00 น.

 

  • กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

 

  • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง


การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (330 บาท) สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยชำระเงินได้ 3 วิธีคือ

  • ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  • ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  • ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

  • อ่านรายละเอียด ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน (คลิก)

 

สอบราชการ 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เช็กแนวข้อสอบ

 

อ้างอิง - สำนักงาน ป.ป.ช.