ฤกษ์ดีวันนี้ เดือนมิถุนายน 2567 ขอขมากรรม ถอนคำสาบาน คำสัญญา ความเชื่อดูดวง

ฤกษ์ดีวันนี้ เดือนมิถุนายน 2567 ขอขมากรรม ถอนคำสาบาน คำสัญญา ความเชื่อดูดวง

ฤกษ์ดีวันนี้เดือนมิถุนายน 2567 วิธีขอขมากรรม ถอนคำสาบาน คำสัญญา เจ้ากรรมนายเวร คำบนบานศาลกล่าว คำสาปแช่ง ตามความเชื่อดูดวง จะพูดจริง พูดเล่น กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ผูกมัดผูกพัน ดวงชะตาชีวิตเผชิญกับสิ่งที่ติดขัด แก้ไขดวงด้วยตนเอง เช็กห้วงเวลามงคล แก้ดวงเสริมดวง

อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล และเจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้ออกมาเปิดเผย ฤกษ์ดี ตามความเชื่อดูดวง เดือนมิถุนายน 2567 "วิธีขอขมากรรม" ถอนคำสาบาน คำสัญญา เจ้ากรรมนายเวร คำบนบานศาลกล่าว คำสาปแช่ง จะพูดจริง พูดเล่น กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ผูกมัดผูกพัน ดวงชะตาชีวิตเผชิญกับสิ่งที่ติดขัด แก้ไขดวงด้วยตนเอง เช็กห้วง เวลามงคล แก้ดวงเสริมดวง กับนักโหราศาสตร์ไทย

โดย เพจเฟซบุ๊ก "ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว" ระบุว่า วิธี ขอขมากรรม ถอนคำบนบานศาลกล่าว คำสาบาน คำสัญญา คำสาปแช่ง 

ไม่ว่าท่านจะไปกล่าวคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา หรือ ด่าสาปแช่ง จะจริงจะเล่น กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้เลยว่า สัจจะวาจาที่เราได้กล่าวออกไปนั้น มันจะผูกมัดผูกพัน ทำให้ดวงชะตาชีวิตเราต้อง เผชิญกับสิ่งที่ติดๆขัดๆ ทั้งในชีวิต ทั้งในจิตใจเรามาตลอดเวลา

วิธีขอขมากรรม ถอนคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา แก้ดวงเสริมดวง ด้วยตนเอง 

  • ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 05.59 น. ถึงเวลา 18.19 น. ทำในเวลาใดก็ได้ 
  • จุดธูป 21 ดอก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก กลางแจ้งหรือในร่มก็ได้
     

บทสวดขอขมากรรม ถอนคำสาบาน คำสัญญา

  • ว่านะโม 3 จบ
  • อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
  • ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
  • ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า....ชื่อ-นามสกุล....ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา 

ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน 
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน 
ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี 
ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย 

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ  โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 

และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป 

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ" 3 จบ

อธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนา แล้วปักธูปลงในกระถางหรือภาชนะที่เตรียมไว้หรือ ดินบริเวณนั้น 

เปิดฤกษ์ดี ตามความเชื่อดวงเดือนมิถุนายน 2567 ขอขมากรรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เป็นช่วงเวลาที่ ห้วงมิติแต่ละภพเชื่อมต่อถึงกัน หรือเรียกว่าวัน ครีษมายัน คือ มีเวลากลางวันยาวนานกว่ากลางคืน 

อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ได้คำนวณ มงคลฤกษ์ มหัทธโณแห่งฤกษ์ อันเป็นฤกษ์เศรษฐีมหาเศรษฐี เพื่อกล่าวคำอธิษฐานขอขมากรรม และถอดถอนคำบนบาน ฯ และขอพรจากเทพเจ้าในเวลา มงคลที่เหล่าเทพยุดา 

พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชาตา จะมาอนุโมทนารับรู้รับทราบเนื่องจากเป็นเวลาที่มิติต่าง ๆ เชื่อมต่อกันในเวลา 05.59 น. ถึงเวลา 18.19 น. หากทำในห้วงเวลานี้จะเป็นมงคลและจะสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ 

 

ฤกษ์ดีวันนี้ เดือนมิถุนายน 2567 ขอขมากรรม ถอนคำสาบาน คำสัญญา ความเชื่อดูดวง