สธ. ชวน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังพบป่วยแล้ว 1.6 แสนราย

สธ. ชวน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังพบป่วยแล้ว 1.6 แสนราย

รมว.สธ. เผย ปี 2567 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 1.6 แสนราย เสียชีวิต 11 ราย แนะ 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดภาวะแทรกซ้อน การเสียชีวิต โดยเตรียมวัคซีนไว้บริการกว่า 4.5 ล้านโดส เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. - ส.ค. 67 นี้

วันนี้ (18 มิ.ย. 67) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึง"สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่"ว่า ในปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  - 18 มิถุนายน มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 164,020 ราย เสียชีวิต 11 ราย ส่วนใหญ่พบการแพร่ระบาดในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น เรือนจำ โรงเรียน วัด ค่ายทหาร และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการฉีด"วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่" ถือเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้

โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่

  1. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  2. เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี
  3. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
  4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไต หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  6. โรคอ้วน

กระทรวงสาธารณสุข จึงมีการรณรงค์ให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนของทุกปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดภาวะแทรกซ้อนและลดความเสี่ยงการเสียชีวิต 

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในปี 2567 นี้ ดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม ซึ่งได้จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ไว้กว่า 4.5 ล้านโดส สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้าน

โดยในวันนี้ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี กรมควบคุมโรค โดยสถาบันราชประชาสมาสัย และสถาบันบำราศนราดูร ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับคณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย