คนอยุธยา - ปทุมธานี เช็กเส้นทาง ปิดถนน 4 เดือน สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

คนอยุธยา - ปทุมธานี เช็กเส้นทาง ปิดถนน 4 เดือน สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

เริ่มปิดถนน 4 เดือนแล้ว คนปทุมธานี คนอยุธยา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนเช็กช่วงเวลาก่อสร้าง "ปิดเบี่ยงจราจร" ในวันปฎิบัติงาน ชั่วโมงเร่งด่วน เดินทางยังไง ดูเส้นทางเลี่ยง

ชั่วโมงเร่งด่วน เดินทางยังไง? คนปทุมธานี คนอยุธยา เช็กเส้นทาง เริ่มปิดถนน 4 เดือนแล้ว โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา เช็กช่วงเวลาก่อสร้าง "ปิดเบี่ยงจราจร" ในวันปฎิบัติงาน 

คนอยุธยา - ปทุมธานี เช็กเส้นทาง ปิดถนน 4 เดือน สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา  แจ้งประชาสัมพันธ์ การปิดเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 

  • บนทางหลวงหมายเลข 9 (ตะวันตก) เพื่อดำเนินงานก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ กม.73+800 -กม.75+500 
  • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 4 เดือน (ปิดเบี่ยงเฉพาะวันที่มีการปฎิบัติงาน) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. 

 

คนอยุธยา - ปทุมธานี เช็กเส้นทาง ปิดถนน 4 เดือน สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

คนอยุธยา - ปทุมธานี เช็กเส้นทาง ปิดถนน 4 เดือน สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 


 

คนอยุธยา - ปทุมธานี เช็กเส้นทาง ปิดถนน 4 เดือน สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ขออภัยในความไม่สะดวก โดยสามารถสอบถามรายละเอียดในการก่อสร้างเพิ่มเติมได้ที่ นายสันติภาพ สมณา ผช.นายช่างโครงการ 094-5288118 

อ้างอิง-ภาพ : สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง