สด ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/6/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ 16 มิถุนายน 2567

สด ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/6/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ 16 มิถุนายน 2567

ดูสด ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/6/67 เลขเด็ด หวยงวดนี้ หวยออกอะไร หวยธ.ก.ส. วันหวยออก! หวยอั้น ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 16 มิถุนายน 2567 "ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส." หวยวันนี้ออกอะไร ตรวจสอบผลการออกรางวัลงวดล่าสุด ผลหวยวันนี้

16 มิถุนายน 2567 "ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส." หวยวันนี้ออกอะไร ตรวจสอบผลการออกรางวัลงวดล่าสุด ผลหวยวันนี้ ดูสด ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/6/67 เลขเด็ด หวยงวดนี้ หวยออกอะไร หวยธ.ก.ส. วันหวยออก! หวยอั้น ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.

สด ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/6/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ 16 มิถุนายน 2567

หวยงวดนี้ ผลหวยวันนี้ ตรวจหวย "ผลหวย ธ.ก.ส." ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวด 16 มิถุนายน 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

 • สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GC 7394953

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

 • ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SH 7394953

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จY 7394953
  สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ณB 7394953
  สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : CM 7394953

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

 • 2C 7394953

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

 • 7394953

รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

 • 1011331     4091339     9065450

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

 • 805     177

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

 • 106

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

 • 8237

รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

 • 1576876   6748238   3911660   6183895   0952064
   
 • 8163270   8500075   7005819   0450585   1361816
   

 

รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

 • 3802418   6032593   9140776   0125683   1827246
 • 4178412   6795993   3086255   6929990   5443491
 • 3421276   0308759   2428417   8947086   5878801
 • 1164005   1278978   8250419   9508041   5898833
   

รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท
 

9565641   3689815   0190358   2403050   2749916

3235502   9129831   5911029   5981124   9370324

8871413   2379769   0525946   6226593   7861597

4410314   3753614   9772259   3843694   7142432

4778557   6750801   5306753   1216335   9365837

2087191   2918322   5545647   1566640   7952082

7291750   7564113   5233933   8078914   6292046

9373780   2053782   3653110   5399434   1940788

7128250   6597211   1440258   0065011   5845358

2220340   7879079   7075144   3884480   8135872

5325069   5249806   7995319   8645547   9390597

0921436   9523525   2144325   3279833   5910303

3292105   4563163   5069575   9355763   9090782

1919514   5149808   6878578   3674298   5397597

4196549   4165183   7363663   0509576   4932569

2270040   9376952   2465530   1264748   7695500

5608356   3367081   3875123   6406973   7694651

6101607   7632099   5474406   4457376   1789656

1375907   2354914   5902322   7007290   8084035

1706545   1137725   2568963   6320771   0343079
 

หวยงวดนี้ หวยออกวันนี้ 16/5/67 ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชี้ช่องทางการรับชมการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567

หวยวันนี้ หวยออก เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.00 น. สามารถติดตามรับชมได้ผ่านช่องทางดังนี้

 

เว็บไซต์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. (คลิก)
Youtube : BAAC Thailand (คลิก)
facebook : ธกส บริการด้วยใจ (คลิก)
facebook : ธกส BAAC Thailand (คลิก)


สำหรับช่องทางการตรวจผลการออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567 มีดังนี้

 • ตรวจผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ผลหวยวันนี้ (คลิก)