เริ่มพรุ่งนี้! งาน 'เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2567' สายชิม ช็อป ห้ามพลาด!

เริ่มพรุ่งนี้! งาน 'เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2567' สายชิม ช็อป ห้ามพลาด!

ชวนเที่ยวงาน เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2567 ผลผลิตเกษตรส่งตรงจากสวน สายชิม สายช็อป ห้ามพลาด! ระหว่างวันที่ 12-18 มิ.ย.นี้

สายชิม สายช็อป ห้ามพลาด! งานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2567 จังหวัดศรีสะเกษ มีกำหนดจัดงาน 'เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2567' ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

 

 

ซึ่งภายในงาน เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2567 จะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกร้านของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟจากอำเภอต่าง ๆ และยังมีผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรจากสวนเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของ Young Smart Farmer

 

ส่วนผู้สนใจจะทำธุรกิจกับเกษตรกร ภายในงานได้จัดพื้นที่สำหรับการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการในจังหวัดศรีสะเกษกับผู้ประกอบการด้วย และภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดงาน 7 วันด้วย

 

 

เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ เป็นงานที่จังหวัดศรีเกษจัดต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้ขายสินค้าทั้งทางหน้าร้านและแบบออนไลน์ เปิดพื้นที่ในการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น เนื่องจากในงานมีกิจกรรมโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว การแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น แปลงทุนวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 

'หลายภาคส่วนทั้งจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ประสานการทำงานส่งเสริมให้ทุเรียนภูเขาไฟเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างงาน อาชีพที่ยั่งยืน ทำให้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษก็มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณลักษณะเฉพาะคือเนื้อทุเรียนแห้ง นุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด มีกลิ่นหอมเฉพาะ ไม่ฉุนมาก ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุเรียนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะเหล่านี้เกิดจากการปลูกในพื้นที่ภูเขาไฟโบราณแถบเทือกเขาพนมดงรัก ที่คุณสมบัติของดินให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชในปริมาณสูง สภาพภูมิอากาศของจังหวัดที่เหมาะสม'

 

ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 18,830 ไร่ เกษตรกร 2,782 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกหลักอยู่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.กันทรลักษ์ 11,027 ไร่ อ.ขุนหาญ 4,522 ไร่ และ อ.ศรีรัตนะ 2,238 ไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ในอำเภออื่น ๆ เช่น อ.ขุขันธุ์ และ อ.ภูสิงห์ ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP แล้ว 983 ราย พื้นที่ปลูกรวม 6,525.5 ไร่ และได้รับใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) แล้ว 447 ราย พื้นที่ปลูกรวม 2,596.25 ไร่

 

สำหรับปริมาณผลผลิตในปี 2567 จังหวัดศรีสะเกษคาดว่าจะมี 'ทุเรียนภูเขาไฟ' ออกสู่ตลาด 11,958 ตัน ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่รวมแล้วกว่าร้อยละ 80 จะออกในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่รวม 2,071.73 ล้านบาท (แยกเป็นการขายส่ง 7,294.43 ตัน มูลค่า 1,094.16 ล้านบาท ขายปลีก 4,065.75 ตัน มูลค่า 813.15 ล้านบาท และ ขายออนไลน์ 597.90 ตัน มูลค่า 164.42 ล้านบาท)

 

งาน เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2567 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 

เริ่มพรุ่งนี้! งาน \'เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2567\' สายชิม ช็อป ห้ามพลาด!