เกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 2 ครั้งวันนี้ ขนาด 2.3 ลึก 1 กม. ห่างจาก จ.เชียงใหม่ 96 กม.

เกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 2 ครั้งวันนี้ ขนาด 2.3 ลึก 1 กม. ห่างจาก จ.เชียงใหม่ 96 กม.

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 2 ครั้งวันนี้ 11 มิถุนายน 2567 ขนาด 2.3 - ขนาด 1.9 ในประเทศเมียนมา ความลึก 1 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 96 กม. และ 38 กม. ยังไม่มีรายงานความเสียหาย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

วันนี้ 11 มิถุนายน 2567 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเกิดแผ่นดินไหว "แผ่นดินไหวเมียนมา" 2 ครั้งวันนี้ เมื่อเวลา 01.39 น. เหตุแผ่นดินไหว ขนาด 2.3 ประเทศเมียนมา ความลึก 1 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 96 กม. จุดศูนย์กลางที่ 20.76° N   98.99° E (คลิก)

เกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 2 ครั้งวันนี้ ขนาด 2.3 ลึก 1 กม. ห่างจาก จ.เชียงใหม่ 96 กม.

เกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 2 ครั้งวันนี้ ขนาด 2.3 ลึก 1 กม. ห่างจาก จ.เชียงใหม่ 96 กม.


 

ในวันเดียวกันมีรายงานเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้ง เวลา 04.47 น. แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา ขนาด 1.9 ความลึก 2 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 38 กม. จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว 20.14° N   98.93° E (คลิก)

 

เกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 2 ครั้งวันนี้ ขนาด 2.3 ลึก 1 กม. ห่างจาก จ.เชียงใหม่ 96 กม.

เกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 2 ครั้งวันนี้ ขนาด 2.3 ลึก 1 กม. ห่างจาก จ.เชียงใหม่ 96 กม.

 

เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย