ใครบ้าง? คืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5 พันบาท เงินหมด ไม่มีเงินจ่ายทำยังไง

ใครบ้าง? คืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5 พันบาท เงินหมด ไม่มีเงินจ่ายทำยังไง

อย่าตกใจ! เช็กเลย ใครบ้างต้องคืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5 พันบาท เงินเยียวยาโควิด-19 "ผู้ประกันตนมาตรา 40" ใช้เงินหมดแล้ว ไม่มีเงินจ่ายคืนต้องทำยังไง? ประเด็นนี้ทำไมผู้ประกันตนต้องคืนเงิน.ผิดที่ใคร?

อย่าเพิ่งตกใจไป หลังจาก สำนักงานประกันสังคม ส่งหนังสือให้ผู้ประกันตนคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท เช็กเลย! ใครบ้างต้อง"คืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5 พันบาทเงินเยียวยาโควิด-19 "ผู้ประกันตนมาตรา 40" ใช้เงินหมดแล้ว ไม่มีเงินจ่ายคืนต้องทำยังไง?  

ทำไมผู้ประกันตนต้องคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท ..ผิดที่ใคร?

จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่วนมาตรา 33 และ 39 มีเพียงเล็กน้อย เพื่อเรียกคืนเงินเยียวยาโควิด เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท 

โดยเงินดังกล่าวเป็นเงินตามโครงการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม แจงว่าได้เร่งดำเนินการจ่ายเงิน บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตน แต่เนื่องจากเงื่อนไขการได้รับสิทธิ "รับเงินเยียวยา" ซับซ้อนกัน ประกอบกับจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.6 ล้านคน เป็น 9.6 ล้านคน

เมื่อสำนักงานประกันสังคม ได้ย้อนมาตรวจข้อมูล ผลการดำเนินงานโดยละเอียด พบว่าเงื่อนไขการเกิดสิทธิที่ซับซ้อนทำให้มีการจ่ายเงินเกินสิทธิให้กับผู้ประกันตน จึงจำเป็นต้องแจ้งผู้ประกันตนให้ดำเนินการส่งคืนเงิน

 

ใครบ้าง? คืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5 พันบาท เงินหมด ไม่มีเงินจ่ายทำยังไง

ใครบ้างต้องคืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5 พันบาท เช็กเลย

  • ผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายคืนเงินมีจำนวนประมาณ 5,000 คน 
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่วนมาตรา 33 และ 39 มีเพียงเล็กน้อย แต่ละคนจะมีจำนวนเงินที่ต้องคืนต่างกันออกไป 
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ได้ส่งหนังสือไปถึงผู้ประกันตนทั้งหมดแล้ว เพื่อให้นำเงินส่งคืน ที่สำนักงานประกันสังคม
  • ผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับหนังสือ ก็หมายความว่าไม่ต้องติดต่อ เพื่อขอคืนเงินแต่อย่างใด

ผู้ประกันตน "เงินหมดแล้ว" ไม่มีเงินจ่ายคืนต้องทำยังไง?

  • หากผู้ประกันตนไม่สามารถส่งคืนเงินได้ในคราวเดียวสามารถดำเนินการขอผ่อนชำระเป็นรายงวดได้ โดยขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ /จังหวัด/สาขา ที่รับผิดชอบ 

 

ใครบ้าง? คืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5 พันบาท เงินหมด ไม่มีเงินจ่ายทำยังไง

ผู้ประกันตนคืนเงินเยียวยา ผ่อนชำระคืนเงินเยียวยาประกันสังคมได้ที่ไหน?

  • ผู้ประกันตนติดต่อคืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท ติดต่อผ่อนชำระคืนเงินเยียวยาประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/พื้นที่