เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 108 อัตรา ระหว่าง 31 พ.ค. - 21 มิ.ย. 67 เช็กตำแหน่งงานว่าง

เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 108 อัตรา ระหว่าง 31 พ.ค. - 21 มิ.ย. 67 เช็กตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในสังกัด 6 ตำแหน่ง 108 อัตรา รับสมัครระหว่าง 31 พ.ค. - 21 มิ.ย. 67

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม "ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน" เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดทั้งหมด 6 ตำแหน่ง 108 อัตรา ค่าตอบแทนระหว่าง 12,650 - 18,150 บาท รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


 

3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  (ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 16 อัตรา เงินเดือน 12,650 - 13,920  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

6. ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 79 อัตรา เงินเดือน 12,650 - 13,920  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

ผู้ที่สนใจ : สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ (คลิก)  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 

ที่มา : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม