ระยอง ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย 2 ตำบล อ.บ้านค่าย เหตุไฟไหม้ รง.เก็บสารเคมี

ระยอง ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย 2 ตำบล อ.บ้านค่าย เหตุไฟไหม้ รง.เก็บสารเคมี

ระยอง ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย 2 ตำบล ในอ.บ้านค่าย เหตุไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมี เบื้องต้นพบว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,700 คน 700 ครัวเรือน

วันนี้ (23 เม.ย. 67) ความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัทวินโพรเลส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเป็นโกดังเก็บกากสารเคมีไว้เป็นจำนวนมาก  โดยเพลิงลุกไหม้ตั้งแต่เวลา 09.00 น วันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้เวลานี้ผ่านไปกว่า 32 ชั่วโมงแล้ว  แต่ปรากฏว่าใต้กองผงกากสารเคมีดังกล่าว ยังคงมีไฟคุกรุ่นอยู่ พอโกยออกมาพบว่าไฟได้ปะทุขึ้นมาอีก เจ้าหน้าที่จึงได้ฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลา ตามข่าวที่เสนไปแล้วนั้น
 

ล่าสุด นายกันชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยไฟไหม้โรงงานสารเคมีในหมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่าย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ของประชาชน  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐ และสิ่งสาธารณประโยชน์ เบื้องต้นพบว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,700 คน 700 ครัวเรือน ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด
 

เพื่อประโยชน์ในการจัดการและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จึงประกาศให้ “พื้นที่หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลหนองบัว และหมู่ที่ 1 - 12 ตำบลบางบุตร” อำเภอบ้านค่าย เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว

ระยอง ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย 2 ตำบล อ.บ้านค่าย เหตุไฟไหม้ รง.เก็บสารเคมี