รับเงินคืน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืนเงินคงเหลือ e-Money เช็กเงื่อนไขที่นี่

รับเงินคืน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืนเงินคงเหลือ e-Money เช็กเงื่อนไขที่นี่

กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ทราบ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมคืนเงินที่เหลือในบัตรเป็นเงินสดผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ e-Money เช็กเงื่อนไขใครบ้างได้เงินคืน พร้อมวิธีลงทะเบียนที่นี่

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department เปิดเผยข้อมูลการ คืนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจ้งผู้ใช้สิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบวงเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) เพื่อรับเงินคืน โดย นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) 
 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  วงเงินคงเหลือ e-Money รับเงินคืน

1.ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต โอนเงิน 𝐞-𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲  คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23 และ 24 พ.ค. 2567 

  • ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน
  • บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น
  • หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

2.สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม


 

3.ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาโดยจะทำการโอนเงิน 𝐞-𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲

รับเงินคืน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืนเงินคงเหลือ e-Money เช็กเงื่อนไขที่นี่

 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th หัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400

รับเงินคืน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืนเงินคงเหลือ e-Money เช็กเงื่อนไขที่นี่