เร่งแก้แล้ว ป้ายรถเมล์ ไม่อัปเดตข้อมูล คาดเสร็จครบ 5,000 ป้ายทั่วกรุง ภายใน 2 เดือน

เร่งแก้แล้ว ป้ายรถเมล์ ไม่อัปเดตข้อมูล คาดเสร็จครบ 5,000 ป้ายทั่วกรุง ภายใน 2 เดือน

หลังประชาชนร้องเรียน 'ป้ายรถเมล์' ยังไม่ปรับเปลี่ยนข้อมูล ล่าสุด 'มนพร' ประสาน กทม. - ขบ. - ขสมก. จัดแผนแก้ปัญหาด่วน คาดอัปเดตข้อมูลเสร็จครบ 5,000 ป้ายทั่วกรุง ภายใน 2 เดือน

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่มีประชาชนร้องเรียนในกรณีป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (ป้ายรถเมล์) บางจุดยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนป้าย ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางนั้น

 

ทั้งนี้ ตนเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขอชี้แจงว่า ปัจจุบันมีป้ายหยุดรถเมล์ทั่วกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2555 - 2556 กว่า 5,000 ป้าย โดยในจำนวนดังกล่าว อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนป้าย อีกประมาณ 500 ป้าย

 

 

สำหรับในขณะนี้ ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กทม. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อร่วมบูรณาการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จครบทั้งหมด โดยในระยะสั้น กทม. จะเร่งจัดทำการถอดตัวครอบที่เป็นเลขสายรถเมล์ออกไปก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการรถเมล์ ส่วนในระยะต่อไป จะดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการต่างๆ จะแล้วเสร็จประมาณ 2 เดือนนับจากนี้ หรือภายในเดือนมิถุนายน 2567

 

เร่งแก้แล้ว ป้ายรถเมล์ ไม่อัปเดตข้อมูล คาดเสร็จครบ 5,000 ป้ายทั่วกรุง ภายใน 2 เดือน

 

 

นอกจากนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างเร่งจัดทำแผนสนับสนุนข้อมูลให้กับ กทม. ในการปรับปรุงข้อมูล เลขสายรถเมล์บนป้ายหยุดรถโดยสารแต่ละจุดให้เป็นข้อมูลล่าสุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้อย่างถูกต้องทุกเส้นทาง

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม ต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อร้องเรียนต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ขบ. โทร 1584 และติดต่อ ขสมก. โทร 1348

 

เร่งแก้แล้ว ป้ายรถเมล์ ไม่อัปเดตข้อมูล คาดเสร็จครบ 5,000 ป้ายทั่วกรุง ภายใน 2 เดือน

 

เร่งแก้แล้ว ป้ายรถเมล์ ไม่อัปเดตข้อมูล คาดเสร็จครบ 5,000 ป้ายทั่วกรุง ภายใน 2 เดือน