เหตุจำเป็น! 'หนองคาย' ออกประกาศเลี่ยงใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 21 เม.ย.นี้

เหตุจำเป็น! 'หนองคาย' ออกประกาศเลี่ยงใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 21 เม.ย.นี้

เหตุจำเป็น! "หนองคาย" ออกประกาศเลี่ยงใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) วันที่ 21 เมษายน 2567 จัดพิธีทำบุญตักบาตรสองฝั่งโขง เฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ด้วยเหตุจำเป็น จังหวัดหนองคาย ออกประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

ด้วยจังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทยร่วมกับนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตร สองฝั่งโขง ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย เวียงจันทน์) 

ซึ่งจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ ตกลงร่วมกันจะใช้พื้นที่บริเวณจุดกลางสะพาน มิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์) เพื่อประกอบพิธีดังกล่าว

จังหวัดหนองคาย จึงขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 

ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะเปิดให้บริการตามปกติโดยเร็ว จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567

 

เหตุจำเป็น! \'หนองคาย\' ออกประกาศเลี่ยงใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 21 เม.ย.นี้