'พายุฤดูร้อน' ถล่มวังโป่ง เสาไฟแรงสูงล้ม 30 ต้น เร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้า

'พายุฤดูร้อน' ถล่มวังโป่ง เสาไฟแรงสูงล้ม 30 ต้น เร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้า

การไฟฟ้า เร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้า พายุฤดูร้อนถล่มวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เสาไฟแรงสูงล้ม 30 ต้น

การไฟฟ้า เร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้า จาก"พายุฤดูร้อน" ในพื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เสาไฟฟ้าโค่นล้ม และประชาชนเดือดร้อน

  • เสาไฟฟ้าแรงสูง 30 ต้น
  • เสาไฟฟ้าแรงต่ำ 3 ต้น
  • ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย
  • ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับหลายหมู่บ้านในอำเภอวังโป่ง
  • มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ 800 ราย

ซึ่งคาดว่าในวันนี้ช่วงเวลา 14.00 น. จะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้จำนวน 600 ราย และจะเร่งซ่อมแซมระบบจำหน่าย เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครบทุกหลังคาเรือนโดยเร็ว

ข้อมูและภาพ : กองสนับสนุนงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

\'พายุฤดูร้อน\' ถล่มวังโป่ง เสาไฟแรงสูงล้ม 30 ต้น เร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้า

\'พายุฤดูร้อน\' ถล่มวังโป่ง เสาไฟแรงสูงล้ม 30 ต้น เร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้า

\'พายุฤดูร้อน\' ถล่มวังโป่ง เสาไฟแรงสูงล้ม 30 ต้น เร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 

\'พายุฤดูร้อน\' ถล่มวังโป่ง เสาไฟแรงสูงล้ม 30 ต้น เร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้า

\'พายุฤดูร้อน\' ถล่มวังโป่ง เสาไฟแรงสูงล้ม 30 ต้น เร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้า

\'พายุฤดูร้อน\' ถล่มวังโป่ง เสาไฟแรงสูงล้ม 30 ต้น เร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้า

\'พายุฤดูร้อน\' ถล่มวังโป่ง เสาไฟแรงสูงล้ม 30 ต้น เร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้า