การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเสริม 4 ขบวน รับ ปชช.เดินทางกลับ หยุดสงกรานต์วันสุดท้าย

การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเสริม 4 ขบวน รับ ปชช.เดินทางกลับ หยุดสงกรานต์วันสุดท้าย

การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2567 พร้อมรับมือผู้โดยสารเดินทางกลับในวันหยุดสุดท้ายของเทศกาล เพิ่มขบวนรถเสริมอีก 4 ขบวน

วันนี้ (16 เม.ย. 67) นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอย่างคึกคัก เนื่องจากเป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ง การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 4 ขบวน ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขบวน และสายเหนืออีก 2 ขบวน ดังนี้

1. ขบวนรถที่ 962 สถานีศิลาอาสน์ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.40 น. ถึงเวลา 03.40 น.

2. ขบวนรถที่ 934 สถานีอุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.30 น.

3. ขบวนรถที่ 936 สถานีอุดรธานี - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุดรธานี เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 07.50 น.

4. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 สถานีเชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากเชียงใหม่ เวลา 18.55 น. ถึงเวลา 07.35 น.

การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเสริม 4 ขบวน รับ ปชช.เดินทางกลับ หยุดสงกรานต์วันสุดท้าย
 

ทั้งนี้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มประมาณ 5,000 คน นอกจากนี้ได้มีการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเติมเข้ากับขบวนรถที่มีเดินประจำในทุกเส้นทางให้เต็มหน่วยลากจูง รวมถึงได้จัดเตรียมรถโดยสารสำหรับหมุนเวียนเพิ่มเติม และหากรวมกับขบวนรถที่มีเดินประจำในทุกเส้นทาง  214 ขบวนต่อวัน จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง 105,000 คน ซึ่งเพียงพอต่อการเดินทาง และไม่มีผู้โดยสารไม่มีตกค้าง โดยคาดว่าภาพรวมวันนี้จะมีผู้ใช้บริการขบวนรถเสริม ประมาณ 5,000 คน ขบวนรถปกติ ประมาณ 100,000 คน

การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเสริม 4 ขบวน รับ ปชช.เดินทางกลับ หยุดสงกรานต์วันสุดท้าย

สำหรับ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเมื่อวานนี้ (15 เมษายน 2567) มีจำนวนทั้งสิ้น 78,369 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 34,970 คน ผู้โดยสารขาเข้า 43,399 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 28,517 คน รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 19,857 คน สายเหนือ 13,161 คน สายตะวันออก 8,075 คน สายมหาชัย 7,523 คน และสายแม่กลอง 1,236 คน

การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเสริม 4 ขบวน รับ ปชช.เดินทางกลับ หยุดสงกรานต์วันสุดท้าย
 

ขณะเดียวกัน บรรยากาศการเดินทางของผู้โดยสารในส่วนภูมิภาคที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เริ่มหนาแน่น ส่วนที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บรรยากาศทั่วไปเริ่มคึกคัก คาดว่าจะหนาแน่นในช่วงเย็น ที่มีขบวนรถเข้าทยอยเดินทางมาถึงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาพรวมการโดยสาร ด้านจำนวนขบวนรถและตู้โดยสารมีเพียงพอ สามารถรองรับผู้โดยสารได้โดยไม่มีตกค้าง การจำหน่ายตั๋วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเสริม 4 ขบวน รับ ปชช.เดินทางกลับ หยุดสงกรานต์วันสุดท้าย

นายเอกรัช เพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟ สามารถเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถ บขส. (ไม่รวมรถร่วมบริการและรถตู้โดยสาร) ที่จอดส่งผู้โดยสารขาเข้า บริเวณประตู 3 ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งได้ปรับกำหนดเวลาการเดินรถให้สอดคล้องกับเวลาเข้า – ออกของรถไฟแต่ละขบวน เพื่อรองรับผู้โดยสารทั่วไปที่เดินทางต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด ได้ขยายเวลาให้บริการของขบวนรถสายสีแดง ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จากเวลา 05.00 น. เป็นเวลา 04.00 น. ระหว่างวันที่ 11 – 12 และ 16 – 17 เมษายน 2567 ทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางต่อเนื่องสามารถเดินทางเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อให้กับประชาชน

การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเสริม 4 ขบวน รับ ปชช.เดินทางกลับ หยุดสงกรานต์วันสุดท้าย การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเสริม 4 ขบวน รับ ปชช.เดินทางกลับ หยุดสงกรานต์วันสุดท้าย การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเสริม 4 ขบวน รับ ปชช.เดินทางกลับ หยุดสงกรานต์วันสุดท้าย